Социална мрежа за риболов
Aзмака

Aзмака

43.649409; 25.566934 / 42.165645; 25.01782

Азмака е река в Южна България – Област Стара Загора, общини Стара Загора и Раднево, ляв приток на река Сазлийка, от басейна на Марица. Дължината ѝ е 25 km.

Близки места: