Социална мрежа за риболов
Язовир Алмалъка

Язовир Алмалъка

 Спортен риболов - Язовир „Алмалъка“ с. Мътеница, площ 240 дка, собственост на сдружение за напояване с. Старосел.Язовира е предназначен за спортен риболов и риболов на трофейни риби. Поради това закупуването на ТРОФЕЙНИ риби е забранено.Язовира се захранва от чиста планинска вода и рибата се храни с екологични продукти.Мотото на Язовира е „Хвани и Пусни“. Поставеното видео наблюдение следи за спазване на установените правила.Условия и правила:1. Упражняване на риболов:от 6:00 ч. до 18:00 ч. - зимно времеот 5.00 ч. до 21.00 ч. - лятно време2. Такси : За един човек такса 10лв. за ползване на 3 въдици, всяка следваща въдица се заплаща допълнително по 5лв. на брой.3. Желаещите да упражняват спортен риболов, трябва предварително да си запазят място на следните телефони: 0878 930182, 0878 930 183, 0888 252513.4. Автомобилите се паркират в определената за това зона.5. При риболов се ползват само безопасни монтажи, с не повече от една кука при монтаж на косъм. Задължително е ползването на кепове и карп дюшеци, и третиране с антибиотик.6. Разрешава се ползването на радиоуправляеми лодки за захранка, а също и надуваеми PVC лодки с гребла или с ел. двигатели.Забранено е ползването на лодки от хора употребили алкохол и без спасителни жилетки!7. Разрешава се пребиваването с ПАЛАТКИ на определените за това места, след предварителна уговорка със служители на язовира.8. Желаещите да закупят риба, предварително уведомяват за това служителят на язовира.9. Разрешената големина за закупуване на риба:ШАРАН - 7.00 лв./ кг. за риба от 1,5 кг. до 2,5 кг.СОМ - 12.00 лв./ кг. за риба от 1,5 кг. до 3 кг.БЯЛ АМУР - 8.00 лв./ кг. за риба от 1,5 кг. до 3 кг.БЯЛА РИБА - 10.00 лв./ кг. за риба от 0,5 кг. до 3 кг.ЕСЕТРА - 15.00 лв./ кг. за риба от 1 кг. до 2,5 кг.КОСТУР – 8лв./ кг.ТОЛСТОЛОБ - 4 лв./ кг.големина от 3 кг. нагореКАРАКУДА и ЧЕРВЕНОПЕРКА до 4 кг.- безплатна, нагоре от 4 кг. –3 лв./кг.Блатна пъстърва НЕ се продава!10. Уловената риба от гореизброените видове, отговаряща на големината определена за продажба, трябва да бъде съхранявана в живарник/кеп до преглед от служител на язовира. След претегляне и заплащане може да бъде извадена от живарника!!!В ТАКСАТА ОТ 10лв. влиза УЛОВА до 4 кг. на КОСТУР, КАРАКУДА и ЧЕРВЕНОПЕРКА ОБЩО. Слънчевата риба уловена от Вас не се заплаща и е подарък за вашия домашен любимец!!!ЗАБРАНЕНО:1. Взимането на риба от язовира и/или изнасянето и от сектора при каквито и да е обстоятелства и независимо от размера и вида и, без за това да е уведомен някой от служителите на язовира.2. Изваждането на уловената риба от мястото и за съхранение: живарник/кеп, преди да бъде уведомен служител на обекта. При нарушение на забраната това се смята за КРАЖБА!!!3. Нарушаването на спокойствието и риболова под каквато и да е форма.4. Носенето и употребата в района на язовира на огнестрелни оръжия, вкл. ловни или въздушни пушки или пистолети.5. Замърсяването на водата, брега и прилежащите към язовира площи с твърди, течни и всякакъв вид отпадъци вкл. хранителни. Сеченето на дървета и храсти в прилежащите на язовира земи.6. Ползването на двойни и тройни куки, хранилки/пружини/с куки/капани/всякакъв вид мрежи, кошове, рачила и серкмета- освен фидер с една кука, монтаж на косъм с една кука и всички монтажи с една кука.ВАЖНО: Оставането на язовира,след запознаване с определените Правила, означава, че ги приемате безусловно! При нарушение сме в правото си да прекъснем Вашият риболовен излет и да Ви бъде наложена глоба!Управата има право да променя Правилата по всяко време и по свое усмотрение, без предварително уведомление!

Близки места: