Социална мрежа за риболов

Баниски Лом

43.384565; 25.857008 / 43.422709; 25.880311

Ба̀ниски Лом е река в Северна България, област Велико Търново – община Стражица и Област Русе – общини Бяла и Две могили, ляв приток на река Черни Лом, от басейна на Русенски Лом. Дължината ѝ е 56,7 km, която ѝ отрежда 71-во място сред реките на България.

Близки места: