Социална мрежа за риболов
Борец

Борец

 ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ РИБОЛОВА НА ЯЗ. „БОРЕЦ“Язовир „Борец“ е предназначен за риболов на шаран, сом, каракуда, бяла риба и щука.Не се толерират шумните компании, непристойното поведение и неспазването на правилата на язовира.Организирани посещения с цел провеждане на риболов се осъществяват с предварителна консултация и РЕЗЕРВАЦИЯ! на тел.: 0879091100Посетителите заплащат входна такса независимо от целта на посещението.Настаняването става с присъствието на управата.ПРАВИЛА: До риболов се допускат САМО риболовци с подходящо оборудване: Карп сак Карп люлка /дюшек/ АНТИБИОТИК Съответния кеп за вида риболов (размер за видовете риби) Всеки риболовец може да използва МАКСИМУМ 4 бр. въдици; При риболов се използват само безопасни монтажи, с не повече от една кука на линията; Минимален размер на влакното при риболов на шаран е 0.30 мм.; Минимален размер на влакното при риболов на КАРАКУДА е 0.18 мм.ЗАБРАНЕНО: Къпането във водоема; Паленето на ОГЪН!; Разхождането на домашни любимци в района на язовира; Наличието на ВИРБЕЛИ по линията при риболов на ШАРАН и АМУР; Всякакъв нехуманен способ (ПРУЖИНИ С КУКИ, ТЪРМЪЦИ, ЧЕПАРЕТА и всякакви способи, които биха наранили рибата); Забранено е ползването на олова без покритие.Всеки, който наруши правилата, ще бъде помолен да напусне територията на язовира.АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!: Прихващането на рибата откъм очите и хрилете и откачането на куката със забранени средства; Убиване на рибата по какъвто и да е повод; Пренасяне на рибата извън сектора; Безотговорно отношение към рибата (грубо водене, връзване, хващане за очи и хриле)ПРЕПОРЪКИ: Да се обаждате при наличие на болни и повредени риби; Да не оставяте риболовните принадлежности без надзор (не носим отговорност за изгубени вещи); Всеки риболовец е отговорен за своето поведение по време на престоя му; Кепът винаги да е мокър и с подходящи размери; Използването на плетен шок лидер е забранено; ПИПАНЕТО НА РИБАТА СЕ РАЗРЕШАВА САМО С МОКРИ РЪЦЕ; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е ползването на карп люлка или дюшек, които предварително са почистени и намокрени; Риболов се извършва в обособените за това места (СЕКТОРИ) и се спазва ПОСОКАТА, която е указана; Строго се ЗАБРАНЯВА НАВЛИЗАНЕТО В СЪСЕДЕН СЕКТОР (замятане извън сектора); Всяка уловена риба се третира с АНТИБИОТИК по всички места, на които има нараняване; При наличието на големи наранявания и видимо недобро състояние на рибата – НЕЗАБАВНО СЕ УВЕДОМЯВА УПРАВАТА НА ВОДОЕМА! При улавянето на БЯЛ ЛАМУР, тегленето и снимането на уловения АМУР да става във водата и по най-бързия начин да бъде пуснат обратно във водоема; Ползването и захранването с лодка и радиоуправляема такава става само и изрично след консултиране с управата на водоема; В тъмната част на денонощието е строго забранено пускането на каквито и да е лодки!НЕ СЕ РАЗРЕШАВА: Нарушаването на спокойствието и риболова на останалите посетители на язовира; Носенето и употребата на огнестрелни, газови и въздушни оръжия; Да риболовстват деца под 16г. възраст без ПРИДРУЖИТЕЛ!; Сечене на дървета и храсти; Използването на химически съставки за храна; Изхвърляне на отпадъци във водата и на брега се наказва с глоба от 100 лв.ЦЕНИ: Дневен излет – светла част на деня – 10 лв.; Денонощен – 24 часа – 20 лв.

Близки места: