Социална мрежа за риболов
Черна Места 2

Черна Места 2

42.050614; 23.730986 / 42.037644; 23.713973

Черна Места е река в Южна България, област Благоевград, община Якоруда, лява съставяща на река Места. Дължината ѝ е 23,3 km.

Близки места: