Социална мрежа за риболов
Ерма 2

Ерма 2

41.461561; 25.069193 / 41.383768; 25.168602

Ерма е река, която протича през територията на Сърбия и България (Пернишка област – община Трън), ляв приток на река Нишава. Дължината ѝ е 74 km, от които 25 km в България.

Близки места: