Социална мрежа за риболов
Фазанарията

Фазанарията

Прекрасно място в Пазарджик за отдих и риболов.

Шаран, Бял Амур, Толстолоб, Каракуда, Уклей, Сом

Близки места: