Социална мрежа за риболов
Искър 2

Искър 2

42.228952; 23.359503 / 42.25382; 23.444259

Искър е река в България, която минава през Софийска област, Враца, Ловеч и Плевен. Тя е десен приток на река Дунав. Дължината ѝ е 368 км, заедно с река Бели Искър, така Искър е най-дългата изцяло българска река 2-ра сред реките протичащи на територията на България, веднага след река Дунав. Дължината само на река Искър, след сливането на двата основни притока, е 340 км.

Близки места: