Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Jezero Kasapska Ada

Jezero Kasapska Ada

Kasapska Ada – Iz pravca Beograda skrenete na odvajanje za Novi Sad i nakon što prođete, tj. ne skrenete desno za Novi Sad, nego nastavite prema Temerinskoj petlji, nakon 300m ima putokaz sa desne strane i tu skrenete ka jezeru.