Социална мрежа за риболов
Кълново

Кълново

43.105833; 27.003611

Язовир "Кълново", изграден на Калан дере, служил главно за напояване.

Близки места: