Социална мрежа за риболов
Лефеджа

Лефеджа

43.161645; 25.910895 / 43.203276; 25.826985

Лефеджа е река в Северна България, област Сливен – община Сливен, област Търговище – община Антоново и област Велико Търново – общини Елена, Златарица и Стражица, десен приток на река Янтра. Дължината ѝ е 92 km, която ѝ отрежда 31-во място сред реките на България.

Близки места: