Социална мрежа за риболов

Мътнишка 2

43.316855; 26.980415 / 43.296395; 27.029521

Мътнишка река е река в Североизточна България, област Шумен – общини Шумен и Каспичан, десен приток на Провадийска река. Дължината ѝ е 38 km.

Близки места: