Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel

Манастирска

42.771149; 23.650499 / 42.757064; 23.648624

Манастирска река е река в Южна България – Област Смолян, община Смолян и област Пловдив, община Лъки, десен приток на Чепеларска река. Дължината ѝ е 45 km.