Социална мрежа за риболов
Ряховски ливади

Ряховски ливади

Язовирът се намира под с. Ряховците в посока с. Сенник на 3.1км югозападно от гр. Севлиево, обл. Габрово. Построен през далечната 1985г за поливане и напояване, а от 2007г стопанисван най-вече за спортен риболов от г-н Николай Кулеков. Той спешно започва да заселва и развъжда някои видове риби във водоема като във времето набляга най-вече на трофейните екземпляри. Разположението на язовира е в малка падина, като от 4те му страни е заобиколен от обработваеми земи. Около 50% от бреговете му са опасани с големи тополи и други видове по-малки дървета и храсти. Разпростира се на 140 декара почти равна площ, дължината на стената му е 306м, като там дълбочините варират от 8 до 9м. Плитката част е в ''опашката'' сочеща на запад, като същата е трудно достъпна, обградена с много корени, потопени дървета, туфи трева, закачки, не познато дъно и останали части ограда.бетонни колове от далечното минало. Дънният пласт в язовира като цяло е консистенция на глина, наноси кал, тиня, като тук там преобладават някои чисти и твърди зони. Около язовирът могат да се видят/чуят някои видове от родната флора и фауна като патици, бял и черен щъркел, лястовици, кукумявки, чакали, дребни бозайници, много рзлични видове насекоми, тополи, черници, върби, бъз, шипка, диви сливи, ябълки и круши. Обитателите на самият водоем са разнообразни и красиви екземпляри със забележителни размери като огледални и люспести шарани под и над 20кг, бели амури достигащи до рекордните 40кг и европейски сомове със дължина до 1.90м и тегло приблизително 50-60кг. Освен това съществуват бели риби и щуки в диапазона на 10кг. Масовите риби които са ловят от брега са шарани и понякога амури м/у 5 и 12кг. Обобщено като бройки населяващи водната шир са: шаран около 700бр., бял амур към 250бр., европейски сом 50бр. включително и не малко бяла риба, щука, костур, кефал, каракуда, уклей и червеноперка. Частицата екзотика е представена от редкият ВЕСЛОНОС който е един ЕДИНСТВЕН и определено е почти невъзможен за улавяне по какъвто и да е начин. Практикуването на СПОРТЕН и ХУМАНЕН риболов е мотото на собственика и лого на язовира. Широко разпространеното ''ХВАНИ и ПУСНИ'' от години насам е идея номер на този прекрасен водоем. Желателно е да се използват по-специализирани такъми и специфични техники за преследване и улавяне на по-едрите екземпляри. Задължително е да се употребяват сигурни и безопасни монтажи накрая на линията /сейфти клипсове за лесно откачане на оловото, куки БЕЗ контра и влакно поне 0.30мм/ както и необходимите аксесоари за опазване на рибите след улова им, а именно - голяма като обем и ситна като плетка мрежеста глава за кеп, голям.шщирок и плътен карп дюшек/платнище с минимални размери 2 на 2 м, карп теглилка/сак мереща поне до 20кг, шише/пулверизатор с антисептик/лекарство за третиране на рани по устните и тялото на рибите, кантар до 50кг, кофа/съд за поливане на рибите с вода при снимки на брега мин 10л. Внимателното отношение към всеки един уловен екземпляр без значение от вида и р-ра/кг-ите е от първостепенно значение за всеки един риболовец отседнал на това място. МОЛЯ ПАЗЕТЕ и се ГРИЖЕТЕ за ОКОЛНАТА СРЕДА, всички ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ във/около/на при ВОДОЕМА и неговите невидими граници! НЕ палете огньове, НЕ замърсявайте, НЕ пречете на останалите гости, НЕ нарушавайте правилата!

Щука, Сом, Шаран, Бял амур, Бяла риба, Толстолоб, Костур, Каракуда, Кефал, Червеноперка, Уклей

Близки места: