Социална мрежа за риболов
Рибарник Ново Село

Рибарник Ново Село

Водоем за спортен риболов.

Шаран, Сом, Каракуда

Близки места: