Социална мрежа за риболов
Шишманов вал

Шишманов вал

43.746491; 23.62785

Обща информация за водоема:

Язовир Шишманов вал се намира на излизане от град Козлодуй по посока град Лом. Приютява голямо разнообразие от риби, които се срещат по река Дунав. Водоемът има няколко ръкави. Могат да се уловят шаран, каракуда, сом, уклей, червеноперка, бяла риба, дунавска платика, речно попче и костур.

Рибни екземпляри:

● Шаран

● Платика

● Кефал

● Каракуда

● Червеноперка

● Уклей

● Щука

● Сом

● Костур

● Бяла риба

Техники за риболов:

● Риболов на плувка

● Риболов на дъно

● Риболов на спининг

Правила за риболов:

На водоема важи закона за рибарство и аквакултури на република България.

Практикува се риболов само с валиден риболовен билет!

За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:

1. на седмичен 4 лв.;

2. на месечен 8 лв.;

3. на шестмесечен 15 лв.;

4. на годишен 25 лв.

За издаване дубликат на билет за любителски риболов се събира такса в размер 2 лв.

Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта oт ЗРА.

Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като: 1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;

2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;

3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски

риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5 от ЗРА.

Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Контакти:

Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен

Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,

Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000

Код за междуселищно избиране: 082

Телефон за връзка: (082)836 589

Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg

Близки места: