Социална мрежа за риболов
Върбица

Върбица

41.381605; 25.23415 / 41.380743; 25.240131

Върбица е река в Южна България, област Смолян, община Златоград и област Кърджали, общини Кирково, Момчилград, Джебел и Кърджали, десен приток на Арда. Влива се в язовир „Студен кладенец“. Дължината ѝ е 98,1 km, която ѝ отрежда 28-о място сред реките на България.

Близки места: