Социална мрежа за риболов
Върбица 3

Върбица 3

42.509775; 23.170234 / 42.515608; 23.159389

Върбица е река в Южна България, област Смолян, община Златоград и област Кърджали, общини Кирково, Момчилград, Джебел и Кърджали, десен приток на Арда. Влива се в язовир „Студен кладенец“. Дължината ѝ е 98,1 km, която ѝ отрежда 28-о място сред реките на България.

Близки места: