Социална мрежа за риболов
Zbiornik Jeziorsko

Zbiornik Jeziorsko

Sztuczny zbiornik zaporowy na rzece Warta, największy akwen i zbiornik retencyjny w regionie łódzkim. Zalew oddano do użytku w 1986 roku.

Zasady połowu ryb na zbiorniku Jeziorsko:

  • Amatorski połów ryb ze środków pływających w porze nocnej dozwolony jest w okresie od 1 marca do 30 listopada - poza obszarem rezerwatu ornitologicznego. Rezerwatem objęta jest część zbiornika od mostu drogowego w Warcie do linii łączącej cypel we wsi Brodnia, z kościołem wsi Jeziorsko. Środki pływające w porze nocnej musza być oświetlone minimum jednym ciągłym źródłem światła. W pozostałym okresie dopuszcza się wędkowanie od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzina przed wschodem słońca do 1 godzinie po zachodzie słońca.
  • Zabrania się:
  • używania kotwic do kotwiczenia łodzi,
  • wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych, tj. zapory czołowej, jazu, portu w Skęczniewie, zapory bocznej w Pęczniewie, Miłkowicach i Siedlątkowie.
  • Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb włącznie z połowem ryb z brzegu, na obszarze rezerwatu ornitologicznego
  • Na 1500 metrowym odcinku odpływającej od zapory zbiornika „Jeziorsko" rzeki Warta, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz spiningowania.

Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 4200 ha

GPS 51.792951; 18.608857

 

Płatność

https://pzwsieradz.eparki.pl/

 

Regulamin połowu ryb

https://pzw.org.pl/pliki/prezentacje/47/cms/szablony/2816/pliki/regulamin_wedkowania_na_wodach_okregu_pzw_sieradz_2023.pdf

Близки места: