Carp´R´Us - Hrnek 250ml

Carp´R´Us - Hrnek 250ml
Keramický hrnek s logem Carp´R´Us.