Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Green Lakes

Green Lakes

Súkromné jazerá Green Lakes, tak ako ich poznáme v dnešnej podobe, píšu svoj príbeh od roku 2001, kedy došlo k prevzatiu hlavného jazera, v súčasnosti nazývaného "Land Of Commons", do súkromného vlastníctva.
Do roku 2001 bolo toto jazero, pod správou miestnej organizácie SRZ Nové Mesto nad Váhom a prebiehal na ňom štandardný a zaužívaný režim. Jazero vzniklo ako dôsledok ťažby štrku koncom 70-tych rokov 20-teho storočia (niekedy v rokoch 1978-80).
Zakladateľom novodobých súkromných jazier Green Lakes je pán Ján Olaš, ktorý sa ako prvý pričinil o rozvoj týchto jazier v oblasti športového rybárstva.
Posledná násada kapra K3 (pozn. trojročný chovný kapor), ešte pod vedením SRZ, prebehla v roku 2000, v množstve cca 1000 kg. Následne v roku 2001 bola pánom Olašom do jazera vypustená prvá vlastná násada kapra K3, pôvodom z českých chovných rybníkov, v množstve cca 1500 kg. Jednalo sa prevažne o šupinatú formu kapra, s pár kusmi lyscov. Táto násada predstavuje zároveň aj poslednú násadu kapra, ktorá bola do jazera od roku 2001 do jeho súčasnosti vysadená. Okrem tejto násady neboli do jazera vypustené a ani inak zadovážené kapry "trofejných" rozmerov a upozorňujeme, že v jazere pláva pôvodná obsádka rýb v priemernom veku 10 až 25 rokov.
Skúsenosti loviacich rybárov za minulé roky dali v dnešnej dobe predpoklad na vznik nového názvu tohto jazera - "Land Of Commons" inak povedané aj "Zem šupináčov". Nenechajte sa však týmto názvom zlákať, v jazere sa nachádza aj niekoľko desiatok kaprov - lyscov, ktoré sa ukazujú na brehu veľmi sporadicky, zato sú však ozdobou nášho jazera.
Jazero "Land Of Commons", ktorého vek sa odhaduje na 38 až 40 rokov, ponúka dostatočné dôvody na to, aby ponúklo rybárom či už počtom alebo veľkosťou rýb v ňom plávajúcich, rybárske zážitky, na ktoré budú ešte dlho spomínať.