Banova Jaruga

Banova Jaruga

GPS:45.451519; 16.877487
Vrsta ribe:šaran,amur,linjak
Vrsta vode:Lake
Udruga:ŠRD Linjak Banova Jaruga
http://srs-smz.hr/
Dozvola:80HRK

Športsko ribolovno društvo "Linjak" iz Banove Jaruge je športska udruga upisana u registar udruga i registar športskih djelatnosti. Ciljevi rada ŠRD su čuvanje okoliša i unapređenje kvalitete života, unapređenje Športskog ribolova, zaštiti voda i ribljeg fonda, uzgoj ribe i drugim aktivnostima vezane za Športski Ribolov.

Jezera kojima gospodari ŠRD "Linjak" Banova Jaruga su jezero "Bara" u Banovoj i jezero "Jama" u Jamaricama. Društvo ima 60 članova.

Nearby places: