Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Fishing Fazanerija Ub -Jezero Okno

Fishing Fazanerija Ub -Jezero Okno

Jezero Okno Fazanerija, Ub je komercijalni ribolovni revir koji se nalazi u Kolubarskom upravnom okrugu, na teritoriji opštine Ub, i na 3km od centra Uba. Revir se nalazi u vlasništvu preduzeća „Fazanerija“ DOO iz Uba. U komercijalnu upotrebu, revir je pušten 2006. godine, kada su završeni radovi na iskopu zemlje za potrebe lokalne fabrike opekarskih proizvoda. Površina jezera je nešto manje od 4ha (dužina 320m, širina 70 – 120m).

Dno jezera Okno Fazanerija je glinovito i bez podvodnih prepreka (zakacaljki i slicno). Jezero je kopano sistemom „spojenih sudova“ čime je omogućeno formiranje velikog broja sprudova, koji ribolov na jezeru čine zanimljivijim.
Najveća dubina jezera je 4m sa maksimalnim dotokom vode, dok je najplići deo na 1.2m dubine. U zavisnosti od doba godine i atmosferskih prilika, prosečnom dubinom jezera se može smatrati nivo između 2 i 3m.

U jezeru se nalazi između 10 i 11 tona ribe, mahom šarana. Pored šarana, u jezeru se nalazi određena količina amura, deverike, smuđa i krupne babuške. Iako je prilikom dosadašnjih poribljavanja u jezero pušteno nekoliko komada šarana težine blizu 20kg, najteža do sada uhvaćena riba je bio šaran, težine 14.3kg. Na nivou uprave preduzeća, svakodnevno se radi na brižljivom planiranju i sistemskom poribljavanju jezera proporcionalnim brojem krupnijih i kapitalnih primeraka šarana.

Na jezeru Okno održavaju se šaranska takmičenja.

Nearby places: