Korana

Korana

GPS:44.913242; 15.603343
45.46524; 15.565531
Vrsta ribe:Rainbow trout,brown trout,pike,chub,grayling
Vrsta vode:River
Udruga:KŠR “MREŽNICA”
http://ksr-mreznica.hr/
Dozvola:150HRK(20€)

Rijeka Korana izvire kod Plitvičkih jezera (nacionalni park). Njena dužina iznosi 134,2 km, a ulijeva se u rijeku Kupu kod Karlovca. Pripada crnomorskom slivu i nije plovna. Na mnogim dijelovima Korana protiče kroz slikovite, krečnjačke kanjone visoke stotinjak i više metara. Ovi kanjoni obrasli su bukovom šumom ili su ogoljeli. U gornjem toku nalaze se slikovite pećine.

Nearby places: