Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Arnaut Dere

Arnaut Dere

Яз. АРНАУТ ДЕРЕ 2

Язовирът е предназначен единствено и само за риболов на трофейни шарани! Не се толерират шумните компании, непристойното поведение и неспазването на правилата на язовира. Всеки, който наруши правилата, ще бъде помолен да напусне територията на водоема

ПРАВИЛА:

До риболов се допускат САМО риболовци с подходящо за трофеен риболов оборудване;
Всеки риболовец може да използва максимум 3 въдици.
При риболов се използват само безопасни монтажи, с не повече от една кука ;
Минимален размер на кордата – 0.40 мм.
Минимален размер на куката – №4.
Използването на лийдкор и шок лидер се забранява. Разрешени са утежнен противооплитащ шлаух и директен монтаж.
Изваждането на рибата от водата става задължително с карп сак, независимо от размера й. Шаранът се кепва. Кепът се разглобява, и докато е във водата, се слага в карп сака. След което се пренася с карп сака до карп люлката.
Пипането на рибата се разрешава само с мокри ръце;
Задължително е ползването на карп люлка, която трябва да е чиста и добре навлажна преди полагането на риба
Риболовът се извършва в обособените за това места;
За всяка уловена риба с размер над 5 кг задължително се уведомява Управата. Разрешено е поставянето й в карп люлка до пристигане на член на Управата за заснемане, с цел водене на статистика;
Разрешената дълбочина за нагазване в язовира с цел кепване на рибата е до 1 м.
Всяка уловена риба се третира с антибиотик по всички места, които имат нужда; по тялото и устата на екземпляра. При наличие на големи рани или видими наранявания моля, уведомете незабавно Управата преди да пуснете рибата.
Антибиотикът се предоставя безплатно на язовира и се използва единствено и само този!
Позволява се нанасянето на стръв и захранване с радио управляеми лодки.
Позволена стръв за използване на язовира – топчета от висок клас и пелети, продавани на язовира. Забранено е използването на: изкуствени примамки (силиконова царевица, повдигачи и пр.), неразтворими поп-ъпи, семена (царевица, тигров фъстък и пр.) за стръв – при скъсване на монтаж с подобен тип примамки, остават в язовира и се превръщат във “вечният ловец” до момента на счупване на куката. 100% нездравословно за рибата!
За дневен риболов – настаняването на секторите става всеки ден през светлата част на деня (летен сезон от 06:00- 20:00ч, зимен сезон от 08:00-16:00ч.). Посетителите задължително пристигат първо при Управата.
За денонощен риболовен излет – настаняването става в 13.00 ч, а напускането на сектора е в 12.00 ч на следващият ден. Възможно е настаняването да стане 1 час преди посоченото време, както и да се напусне сектора 1 час след посоченото време, ако никой няма на сектора. Извън посоченото време всеки допълнителен час се заплаща съобразно цената на заетия сектор!
Резервация на сектор за 12 ч или 24 ч през активния риболовен сезон, се извършва един ден предварително!
При напускане на водоема задължително се уведомява Управата на язовира.
При освобождаване на сектора посетителите задължително уведомяват Управата, когато започват да прибират своя багаж, като човек от управата трябва да присъства на целия процес. При неспазване на правилото Управата си запазва правото на щателна проверка (разформироване на целия багаж)
ВАЖНО!!! За сведение на всички посетители на яз. Арнаут дере 2, с. Драганово, всяко риболовно място се ползва от риболовец+един придружител (допускат се и деца на риболовеца). Всеки посетител извън посоченото ограничение, заплаща такса 70 лв.
Присъстващите и пребиваващите други лица (придружители), освен риболовеца са длъжни да спазват настоящите правила и риболовеца е солидарно отговорен с тях за спазването им.