Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel

OHŘE 19

GPS začátek: 50.101387; 12.254124, konec: 50.097538; 12.246016

Údolní nádrž Skalka (GPS 50.078721; 12.354342). Přítok Labe. Od tělesa hráze údolní nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6) až ke státní hranici se SRN (ř. km 254). Lov z plavidel je povolen od 16. 6. do 31. 12., zavážení nástrah povoleno celoročně.
V obecném zájmu je zákaz lovu ryb:
- po obou březích do vzdálenosti 100 m od tělesa hráze - vyznačeno tabulemi,
- v prostoru ohraničeném tabulemi, kam je přístup zakázán,
- na přítocích Skalky - řekách Ohři a Reslavě - od státní hranice se SRN a po obou březích Skalky v prostoru ohraničeném finským dvojdomkem na levém břehu Skalky, pilíři bývalého mostu přes Ohři a okrajem lesíka na pravém břehu Skalky (území přírodní rezervace Rathsam a chráněná rybí oblast). Podle rozhodnutí KHES a MZe platí zákaz konzumace dravých ryb. Vzhledem k vysokému obsahu rtuti ve svalovině dravých i nedravých ryb nedoporučujeme konzumaci všech druhů ryb odlovených z tohoto revíru.
Lov ryb nonstop: Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, č. j. MZE- 35619/2021-16232, byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 30. 9. 2022 a od 16. 6. do 30. 9. 2023 v době od 00.00 do 04.00 hod.
ČRS, z. s., Zpč. ÚS doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 00.00 do 04.00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 00.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

 

MO Cheb

AdresaČeský rybářský svaz, z. s.
MO Cheb
Kostelní 505/2
350 02 Cheb
Telefon737 266 910
E-mailinfo@crscheb.cz
Webhttp://www.crscheb.cz