Horgász közösségi hálózat
Csorba-tó (Csorbatelepi-tó)

Csorba-tó (Csorbatelepi-tó)

GPS:48.117704; 20.825571
Horgászegyesület:

Nagy Borsodi Horgászegyesület

Engedély ára:http://www.nbhe.hu/index.php/vizeink/csorba-to-csorbatelepi-to
Weboldal:http://www.nbhe.hu/index.php/vizeink/csorba-to-csorbatelepi-to
Víz jellege:bányató
Terület:94 ha
Mélység:1 m → 5 m, átlag 1.5 m
Talajzat, meder:
 • iszapos
 • kavicsos
 • köves
 • tuskós
 • vízinövényes
Víz hasznosító:horgászegyesület
Beszélt nyelvek:
 • magyar

Árak

napi éves
felnőtt
teljes
4000 HUF 30000 HUF
gyerek
14 éves korig
4800 HUF
 • készpénz

Jegy árában elvihető halak

 • nemes hal: 3 kg
 • egyéb hal: 5 kg

Jellemzés

Megközelíthető: Miskolcról (Felsőzsolca felé) a Sajó-híd után (Mercedes szalon előtt) balra kanyarodni az első lámpánál a Sajó utcára majd végig azon.

A Sajó és a Kis-Sajó nevű holtág közötti 94 ha-os víz több (I.-II.-III.) egykori kavicsbányató egybeolvasztásával alakult ki.

A tó fő hala a ponty, valamint itt fogták 1997-ben az akkori Országos ponty rekordot is, ami 32kg-os volt.

Rendszeresen telepítettek kárászt, keszeget valamint a rakacai-víztározóból süllőt, amurt, míg a csuka, süllő a Sajó áradásaival került az elöntött bányatavakba. Azóta rekordlistás csukák népesítették be a vizet. Nád és gyékényszegélyes partszakaszokkal is találkozhatunk a tó keleti oldalán, ahol kíméleti területet jelző táblák is figyelmeztetik a horgászokat a halak védelmére.

2016 január 1-től a Nagy Borsodi Horgász Egyesület kezelésében (NBHE).

Napijegy árak:

Felnőtt: 3.500 Ft
Fogható: 2 db nemes hal (lásd horgászrend), 5 kg egyéb hal

Gyermek: 1.500 Ft
Fogható: 1 db nemes hal, 3 kg egyéb hal


Napijegyek és engedélyek válthatók az alábbi helyeken:
1) Carp Fishing Horgászbolt (Miskolc, Baross Gábor utca 1. tel: +36/46/508-170)
2) Sporigo Horgászbolt (Miskolc, Szilágyi D.u.9. Tel: +36/46/780-280)
3) Medúza Horgászbolt (Miskolc, Auchan Dél, Pesti út 9.)

4) A nagy ho ho Horgászbolt (Miskolc, Auchan Kelet -József Attila utca 86,)

Szabályjegyzék

2019-es évben a bejárathoz, faház körforgónál (félsziget eleje) sorompót helyezünk ki, amit csak a horgászaink tudnak majd használni.!

Napijegy árak:

Csorba-tó

1 napos - 4.000Ft,

2 napos- 7.000Ft

Gyermek: 1 napos - 1500 Ft

2019. évi Horgászrend

A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a Helyi Horgászrend pontos ismeretében, annak betartásával és érvényes horgászokmányok birtokában lehet, ezek hiányában a helyfoglalás és a horgászhelyre lepakolás is tilos!

A Helyi Horgászrend megsértője ellen a fegyelmi szabályzatnak megfelelően járunk el, illetve (vendég horgász esetén is) területi engedélyét az ellenőrzésre jogosult személyek haladéktalanul bevonják!

Az olyan horgászt, aki a horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, azt fegyelmi felelősség terheli, túl az esetleges hatósági eljáráson.

A horgász joga és kötelessége a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége, ellenőrzésre jogosult személy, stb.) bejelenteni! Ennek elmulasztása is vétség!

1). Általános rendelkezések:

A Helyi Horgászrendtől eltérő tilalmak és korlátozások a kihelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan megtekinthetők, azok ismeretének hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól!

Az évi telepítésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó tilalmi időkről, helyekről a vezetőség szükség szerint intézkedik, és időben tájékoztatja a horgászokat a kihelyezett hirdető táblákon keresztül.

Tavainkon a horgászrend betartásának ellenőrzését halászati őrök kívül társadalmi halőrök végzik, akiknek mindenki köteles okmányait betekintésre átadni, és az intézkedéseinek eleget tenni, akár naponta többször is. Az ellenőrzésre jogosult személyek segítése kötelessége minden horgásznak, beleértve a helyszíni tanúskodást is. A halászati őrök a horgász járművét feltartóztathatják, a jármű vezetőjét igazoltathatják, a járművet és szükség szerint a személy csomagját és ruházatát átvizsgálhatják. Az okmányok átadásának megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a hatályos törvények szerint bűncselekménynek minősül!
Az ellenőrzésre jogosultak, a szabálysértésről, illetve az azt bizonyító körülményekről, eszközökről hang, kép illetve video felvételt készíthet, amit az eljáró szerv bizonyítékként fegyelmi eljárás során felhasználhat.

A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt halak kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni Tilos. A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben (de nem vödörben, kivéve a csalihalnak szánt egyedeket 30cm alatt kell tartani, vagy azonnal megölni. A vissza nem engedett halat később fogott hallal kicserélni Tilos! Fogott halat mással hazaszállítatni Tilos!

Drótszák használata Tilos! Több horgász közös haltartó használata Tilos!

A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat, haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben (nem dobva, nem rugdosva) akár még élettelen állapotban is vissza kell engedni a vízbe. A benyelt horgot „kitépni” tilos, ebben az esetben a halat az elvágott horogelőkével kell a vízbe visszajuttatni.

A horgászhelyet napnyugtától napkeltéig köteles az ott tartózkodó horgász kivilágítani akkor is, ha épp nem horgászik.

Halőri ellenőrzés esetén csónakos horgász felszólításra köteles a parthoz fáradni!
Vízi jármű minden irányból látható (de nem más horgászokat zavaró) tompa fénnyel történő kivilágítása kötelező. Csónakból történő horgászat esetén a csónakba szállás a horgászat megkezdése (fogási naplóban adott napot bekarikázni).
Szigeteken horgászni, csak az NBHE külön engedélyével lehetséges.
A horgász a méretkorlátozással védett halat köteles azonnal, a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba bejegyezni. A fogási napló pontos vezetése minden horgász kötelessége! Pontatlan vagy gondatlan vezetése, esetleg változtatása eljárás tárgyát képezi.

2). A horgászat helyi feltételei:
Kötelező tartozékok (a horgász iratain kívül) a horgászat idején:
- szemetes zsák
- hal mérésére használatos cm

- súlymérő eszköz (halmérleg)


A tavainknál foglalt horgászhely nincs, a táblákkal határolt horgászhelyeken való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó, a szomszéd horgásztól legalább 5 méter távolságot meg kell tartani.

Tavainkon horgászcsónak használata a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően engedélyezett más horgászok zavarása nélkül a tó partjától min. 40m haladhat (ott ahol lehetséges, de lásd a 2.-es tó szűkületénél és a szigeteknél nem), viszont ha megbizonyosodott arról, hogy nincs parti horgász a tó adott szakaszán, akkor tetszőlegesen a partig is kimehet. A csónakot használni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell, ennek során kötelező tartozékok, felszerelések csónakban történő tárolása kötelező.

Sleppelni (vontatott csalis horgászat) tilos!

Horgászni felnőtt horgásznak, egyidejűleg 2 darab horgászbottal, és botonként 2 darab horoggal engedélyezett.

/Ez alól kivételt képez a gyárilag szerelt 3 horoggal ellátott wobblerek vagy harcsázáshoz előre gyártott szerelékek, ahol az ólom és a horog távolsága min. 40cm./

A gyermek horgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat, 1 darab bottal és 1 darab horoggal.

Tavainkon a bogáncs (2-5 db horgot tartalmazó egységes végszerelék) használata szigorúan tilos.

A merítő szák használata kötelező, azt kifejezetten rendeltetésszerű céllal szabad használni, csalihal illetve ívó halak fogására használni tilos!
Az 1×1m-es csalihal fogó háló nem minősül horgászbotnak.
A mérete alapján visszaengedésre kötelezett halak esetében pontymatrac, szájfertőtlenítő illetve halmérleg használata javasolt.
A kifogott hallal szemben kötelező a kíméletes bánásmód! Előírás a kíméletes fárasztás!

Szigorúan tilos nagy halakkal állva fényképezkedni és fényképezéskor a hal szemüregébe, kopoltyúlemeze alá benyúlni!

A C&R (fogd meg és ereszd vissza) horgászatot folytatók személyeknek a halat a megfogást, fényképezést és mérlegelést követően azonnal kíméletesen szabadon kell engedni, tárolni tilos!
A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása TILOS!
A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízi járművön feldolgozni TILOS!
A horgász a bevetett készségeitől rövid időre, oly mértékben távolodhat el, hogy a kapást észlelhesse, a bevágást és a hal fárasztását a lehető leghamarabb elkezdhesse. Aki a horgászhelyét bármely okból hosszabb időre elhagyja úgy, hogy készségeit nem láthatja, illetve a kapást nem észlelheti, köteles azokat a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető ok miatt, segítségadást a szomszédnak, vagy a szákolás idejére.

Tilos a tavainkban fürödni, úszni!

Kutyát a tóparton úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat, és legfőképp a horgászokat ne zavarja (szájkosárral vagy pórázon megkötve lehet).
Több horgász egymás melletti horgászata közben, nézeteltérés esetén a követendő dobási irány a vízpartra merőleges egyenes vonal.
A vízbe bemenni kizárólag csak a szákolás idejére, vagy a halak életben tartása (tárolása) céljából, azt indokoló vízállás mellett, ahhoz elengedhetetlen mértékig szabad. Tavainkon az etetőhajó használata engedélyezett!

3).Az Egyesület fajlagos tilalmai:

A tavainkon az elvihető pontyok és amur esetében felső súlyhatár 5 kg, amur esetében alsó súlyhatár 2 kg.

Fogassüllő és csuka esetében felső mérethatár 60 cm. A compót tilos megtartani.

A csuka és süllő fogásának tilalmi ideje egységesen a csuka tilalmi idejének kezdetétől (február 1-től) a süllő tilalmi idejének végéig (április 30-ig) - illetve ezek országos rendeletben szabályozott, törvényben előírt időpontjait tekintve tart.

4). Elvihető halak mennyisége:
Felnőtt egyesületi tagoknak:
Elvihető halmennyiség évente 50 db méretkorlátozással védett hal!

Naponta 2 db méretkorlátozással védett hal vihető el.
Egyéb maximum: 5 kg

Gyermek (15. életévének betöltéséig) egyesületi tag méretkorlátozással védett halat az alábbi felsorolás szerint vihet el:
Évente 10 db
Naponta 1 db, és 3 kg egyéb halat.

A kvóta elérésekor lehetőség van új területi jegy váltására.

Napijegy (1 napra szóló területi engedéllyel)rendelkezőknek:

Házgyári tóra nem lehet napijegyet váltani, csak éves engedély van!

Csorba-tavon az egész tó területén lehetséges a napijegyes horgászat! /0-24óráig/

Felnőtt napijegyes horgász naponta, összesen 2 db méretkorlátozással védett halat vihet el.

Egyéb hal 5 kg

Gyermek (15. életévének betöltéséig) napijegyes horgász naponta 1db méretkorlátozással védett halat vihet el!

Ponty max.3 kg-ig

Amur max.3kg-ig (továbbá a halat min.2kg-os súlytól lehet megtartani)

Harcsát, csukát, süllőt nem vihet el!
Egyéb hal 3 kg

A törpeharcsa fogásának mennyisége nem korlátozott!


5). Ragadozó halra történő horgászás:
A csuka és süllő összevont tilalmi idejében, illetve a napi engedélyezett, megfogható rablóhalak mennyiségének birtokában tilos ezek megfogására alkalmas eszközt használni (pl.: pergető, élőhallal vagy halszelettel csalizott felszerelés), kivéve a harcsázó, emelőúszós vagy „stupekos” szereléket minimum 20cm-es csalihallal csalizva.
A jelzett tilalmi időn kívül a megfogott, méretes süllőt meg kell tartani, azt kicserélni másikkal tilos. A 2db csuka - süllő megfogását követően a legrövidebb időn belül be kell fejezni a fent leírt horgászati módszerek alkalmazását, de emelőúszós,bójás vagy „stupekos” módszerrel, minimum 20cm-es csalihallal harcsa fogható.
A ragadozó halra történő horgászás szabályai a lékhorgászatra is vonatkoznak.
A harcsa tilalmi idejében mérettől függetlenül védettséget élvez! Továbbá ivási időn túl (a 60cm helyett) 100cm a megtartható méret!

6). Parkolás, közlekedés, környezetvédelmi szabályozás:
Parkolni csak a parttól minimum 20m távolságra engedélyezett, ott ahol ez a távolság lehetséges!
A Házgyári-tónál csak a kijelölt 4db parkoló helyeken szabad az autóval megállni!!!
A vízpartra járművel leállni csak a ki és bepakolás idejére szabad, ez idő alatt horgászkészségnem lehet bedobva!
A tavak melletti földutakon a maximális sebesség 20 km/h.
Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.
Tavaink partjain, illetve azok közelében halat tisztítani szigorúan Tilos!

7). Szemét: Aki a horgászhelyén található szemetet a horgászat kezdete előtt nem szedi össze, illetve azt nem viszi el, minimálisan (a szemét mértékétől függően) 3 hónap eltiltással, de akár végleges tagsági kizárással büntetjük! Hangoskodás, kiabálás és más horgászok indokolatlan zavarása, nem megfelelő etikus viselkedés a tó területéről való kitiltással jár.

8). Sátorozás:
Sátor használata csak egyesületi tagsággal, csak érvényes területi jegy váltása mellett lehet.
Sátort a víztől minimum 5 méter távolságra, a botok mögött, saját felelősségre lehet felállítani. A sátor helyfoglalás céljára nem használható!

A Helyi Horgászrend egyéb korlátozásai a 2013. évi CII. törvényben foglaltak szerint értendők.

A Helyi horgászrend szabályait a vezetőség nyomós okkal megváltoztathatja, amiről utólag a küldöttgyűlésnek beszámolni és azt hatályba lépéskor a vizek partjain, illetve az interneten kihirdetni köteles.

A vízparton és jégen tartózkodni csak saját felelősségre lehetséges.

Szonár (halradar) használata november 1. - március 15. között IS ENGEDÉLYEZETT!

A területi jegy átvétele a horgászok elfogadásának minősül!

Érvényes visszavonásig!

Horgászat típusa

 • finomszerelékes
 • bojlis
 • pergetős
 • harcsás
 • csónakos

Halak

 • Balin
 • Csuka
 • Harcsa (szürke v. leső harcsa)
 • Ponty
 • Domolykó (Fejes)
 • Süllő
 • Busa (pettyes)
 • Amur
 • Kárász (ezüst)
 • Paduc
 • Bodorka
 • Dévérkeszeg
 • Angolna
 • Sügér
 • Küsz (szélhajtó)
 • Vörösszárnyú keszeg

Közeli helyek: