Horgász közösségi hálózat
Czibakházi Holt-Tisza

Czibakházi Holt-Tisza

GPS:46.962711; 20.194881
Horgászegyesület:

Cibakházi Vegyesüzemi Horgász Egyesület

Engedély ára:https://cvhe.hu/engedely-valtas/
Weboldal:https://cvhe.hu
Terület:140 ha

Jellemzés

A Cibakházi Holt-Tisza 1856-ban a Tisza folyón végrehajtott 78-as számú átmetszés eredményeként jött létre. A holtág felső vége a Tisza 294,7 fKm-nél, az alsó vége a 293,5 fKm-nél van a Tisza bal partján. Méreteit tekintve az egyik legnagyobb holtág. A Holt-Tisza a Tisza folyó bal parti árvédelmi töltés (É), Cibakháza (K), a 4633 számú közút (DK) és Nagyrév (NY) között helyezkedik el. Hossza 16,886 km., a meder átlagos szélessége 139,1. m, átlagos mélysége 2,65 m, területe 140,4 ha., víztérfogata 2,014 millió m3. Vegyes tulajdon, többségi tulajdonosa a Cibakházi Nagyközségi Önkormányzat (91 ha - 65 %), a fennmaradó rész (49 ha 35%) egyéb tulajdon címen van nyilvántartva, helyileg Nagyrév község közigazgatási területén található, jelenleg állami felügyelet alatt van.

A vízterület kezelője a Cibakházi Nagyközségi Önkormányzat. A tulajdonos Cibakházi Önkormányzat és a nagyrévi holtágrész felügyeletét ellátó FVM megyei hivatalának halászati felügyelősége társult halászati jogközösséget hozott létre a halászati jog hasznosítására. A Társult Halászati Jogközösség 2006-június 1-től 2020-ig a Vegyesüzemi Horgász Egyesületet jelölte ki a holtág új halászati haszonbérlőjévé. A vízterületen az utóbbi évek fogási eredményei alapján a következő halfajok fordulnak elő: ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, angolna, kárász-és keszegfélék, törpeharcsa, fehér- és pettyes busa.
A holtág megközelíthető Szolnok felöl a 442. számú főúton Martfűig, onnan Martfűn és Tiszaföldváron át érhető el Cibakháza a 4633-as úton. A Cibakházi Holt-Tisza távolsága Szolnoktól mintegy 35 km. Kecskemét felől a 44-es főúton a tiszaugi hídon át Cserkeszőlő előtt kell az útelágazásnál balra kanyarodni és a 4633-as úton elérhető a holtág. A távolság Kecskeméttől hozzávetőleg 50 km. A holtág közvetlen vonzáskörzetében a vízkezelő egyesületen kívül még 4 horgász egyesület tevékenykedik, valamennyi forgalmazza a holtágra érvényes engedélyeket.

Évente a holtágra mintegy 2000 fő vált éves és napi területi engedélyt. A holtág több pontján találhatók szemétgyűjtők, melyek rendszeres ürítése és szolgáltatónak történő átadása biztosított. Kérjük, használják ezeket a szemétgyűjtőket. A holtág több egymástól jól elhatárolható szakaszból áll. Ezeket a szakaszokat a halfogási lehetőségek menüpont alatt részletesen ismertetjük, illetve a térkép menüpont alatt megtekinthetők.

A holtág jellemzően vadvíz. A nagyrévi oldalon nagy-, a cibakházi oldalon kisebb számban találhatók nyaralók, a vízpart beépítettsége más vizekkel ellentétben, még elég sok szabad helyet hagy a horgászoknak. A madárvilág páratlan. A szárcsa és a tőkés réce nagy számban fészkel a nádasokban, találkozhatunk több vöcsökfajjal, vörös-és szürke gémmel. Valamint egyes helyeken fészkel nagykócsag is. Sajnos az elmúlt évben néhány kormorán is belátogatott a vízre.
A holtágon a „Szakadás” elnevezésű szakasz kivételével engedélyezett a sátorozás. A csónakhasználat díjtalan. Partról egész évben, csónakból március 15 és november 15 között korlátozás nélkül engedélyezett a versenyhorgászat. November 15 és március 15 közötti időszakban csak napkelte és napnyugta között lehet csónakkal vízen tartózkodni. A napijegyek nem csak a naptári napra, hanem a megváltástól számított 24 órás időtartamra érvényesek.

Szabályjegyzék

Módosításokkal együtt hatályos 2012. január 1 napjától

A Cibakházi Holt-Tisza területére bárki válthat területi engedélyt, aki egyesületi és szövetségi tagsággal, valamint állami horgászjeggyel rendelkezik. A területi engedély a Cibakházi Holt-Tisza területén jogosít horgászatra a Halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. tv., az Országos Horgászrend és az alábbi helyi szabályok előírásai szerint.

1, A holtág területére kiadásra kerül felnőtt, kedvezményes és gyermek területi engedély, valamint napijegy. Kedvezményes jegyet válthatnak a női horgászok, a 18 éven aluliak, és a 68 éven felüliek. A felnőtt éves területi engedély és a kedvezményes jegy egyaránt 2 bottal és azon legfeljebb 3-3 horoggal jogosít horgászatra, valamint használható egy legfeljebb 1 m2 alapterületű csalihalfogó háló. A gyermek jegyet 14 éven aluliak válthatják. Birtokában 1 db bottal lehet horgászni, melyre 1 horoggal kötött úszós készség szerelhető. A gyermek horgász is használhat csalihalfogó hálót. A gyermek horgász naponta 1 db nemes halat és 5 kg egyéb halat foghat. A napijegyes horgászokra, a felnőtt horgászra vonatkozó szabályok vonatkoznak. A napijegy az érvényesítés időpontjától számított 24 órán keresztül jogosít horgászatra. Azok a horgászok is válthatnak felnőtt jegyet, akik kedvezményes jegy váltására is jogosultak.

2, A holtág területén a compót 20 cm-es méretkorlátozás védi.

3, A méretkorlátozással védett hal becsült súlyát, a kifogását követően –ha azt azonnal vissza nem engedi- a horgászat folytatása előtt, míg az egyéb halak becsült súlyát, a horgászat befejeztével, a vízpart elhagyása előtt köteles a horgász a fogási naplóba bejegyezni.

4, A holtág területén a „Pipagyújtó” kivételével május 2 és június 15 között, pontyra tilalom nincs!

5, Szemetes helyen horgászni Tilos! A horgászhely szemetesnek minősül, ha az álláson, vagy annak 8 méteres körzetében szemét található. A napraforgó- vagy tökmag héj szétszórása illetve a cigarettavég eldobása is szemetelésnek minősül. Minden horgász köteles magánál tartani egy legalább 10 literes szemeteszsákot

6, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletének értelmében a holtág vízterületén november 15. és március 15. között csónakkal és más vízi járművel napnyugta és napkelte közötti időszakban tartózkodni tilos! A rendelkezés megszegőit a jegyző 30.000.-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal büntetheti.

7, A holtág vízterületén csónakrögzítő karót és etetőbóját vízben hagyni Tilos!

8, A vizek partján a közösségi-, magántulajdonban, gazdasági eszközökben és terményekben kárt okozni Tilos!

9, A Dorai gáton gépkocsival várakozni Tilos!

10, Megművelt mezőgazdasági területen közlekedni, azt rongálni Tilos!

11, Horgászverseny időtartama alatt, a versenyre kijelölt területen csak a verseny résztvevői horgászhatnak,

12, A horgászat során bekövetkező esetleges balesetekért a Vegyesüzemi Horgász Egyesület felelősséget nem vállal.

13, A holtágon használt csónakokon a tulajdonos köteles névtáblát elhelyezni, mely a címét is tartalmazza a tulajdonosnak.

14, A versenypálya területén (dorai hídtól a telki bekötőútig) csónak 2012. március 1-től, csak az arra kijelölt helyeken köthető ki. A nem kijelölt helyre kikötött csónakokat a tulajdonos költségén elszállíthatják.

15, A természetvédelmi hatóság szabályozását figyelembe véve, a Holt-Tisza községből kivezető felső hídja és a régi kendergyár épülete közötti 2 km-es szakaszon (Kistisza – Pipagyújtó) a február 15. és július 15. közötti időszakban tilos csónakból horgászni! Ezalatt partról is csak a Pipagyújtó elnevezésű szakaszon, kizárólag a számozott táblákkal megjelölt horgászállásokon szabad horgászni.

16, Tilos a nádas bármilyen szintű irtása és égetése!

17, A holtágból kifogott tájidegen fajokat (pl.: törpeharcsa, naphal, busa) mérettől és mennyiségtől függetlenül, a horgász köteles magával vinni.

18, A Cibakházi Holt-Tisza területén egy horgász naponta legfeljebb 3 kg földnedves etetőanyagot etethet be. Horgászversenyeken a szervezők ettől eltérhetnek.

19, A horgász köteles a halőrök rendelkezéseit vonakodás nélkül teljesíteni. A halőrök az okmányok és a zsákmány ellenőrzésén túl jogosultak a felszerelés, a csónak, a csomagok és a gépjármű átvizsgálására is. A halőrök ellenőrzésre nem csak a vízi és vízparti horgászhelyeken, hanem a vízparti és az oda vezető utakon is jogosultak.

20, A holtágon tilos a csali vagy a felszerelés behordása, behúzása. Ezalól kivételt képeznek a bojlis horgászat számára kijelölt, számozott helyek és a horgászversenyek, külön szabályozás szerint.

21, A területi jegy megvásárlásával a horgász hozzájárul és tudomásul veszi, hogy szabálytalanság esetén róla fénykép vagy videofelvétel készülhet.

22, A vízterületen csak elektromos meghajtású csónakmotor használható!

23, Orvhalászat, orvhorgászat, gereblyézés és egyéb illegális tevékenység észlelése estén hívja a halőröket a 06 (30) 563-6636 telefonszámon.

24, Tilos horgászállás, stég kialakítása vagy építése olyan helyen, ahol a szakvélemény szerint ívóhelyek találhatók, illetve ahol az csak az összefüggő vízi növényzet megbontásával lehetséges! További stégek létesítése egyéb jogszabályok alapján, engedélyhez kötött tevékenység.

25, A holtág „Szakadás” elnevezésű szakaszán tilos a sátorozás és a kempingezés. A területi engedély nem érvényes az úgynevezett „Feneketlen tó” területére.

26, Elveszett, megsemmisült területi engedélyt nem pótolunk. A már megváltott engedély vissza nem váltható.

27, Kívülről akasztott halat megtartani tilos!

28, A holtág területén fogott horgászzsákmány, kereskedelmi forgalomba nem hozható!

29, Az éves területi engedély 50 db ponty fogására jogosít. A kvóta kimerítését követően a horgászat csak új területi engedély váltásával folytatható.

30, A holtág területén fogott 10 kg-ot elérő, illetve azt meghaladó súlyú pontyot vissza kell engedni.

31, A fentiek be nem tartásáért és az ebből származó károkért a területi engedély tulajdonosa felelősséggel tartozik, tőle a területi engedély visszavonható. A halászatról és horgászatról rendelkező jogszabályi előírásokat nem sértő, de a helyi horgászrendet kismértékben megszegő magatartás esetén a halőr a horgászt figyelmeztetésben részesíti, melynek tényét a halőr a fogási naplóban rögzíti. Figyelmeztetés két alkalommal adható. Harmadik szabálytalanság elkövetése esetén a területi engedélyt az intézkedő halőr bevonja.

32, A Magyar Horgász rekordlista súlyhatárainál nagyobb fogást elérő horgászok 5.000 Ft értékű ajándékutalványt kapnak, amennyiben az általuk fogott halat igazolhatóan visszaengedték.

33, További információért látogasson el az egyesület honlapjára: www.cvhe.hu. Tapasztalatait, véleményét megírhatja e-mailben: egyesulet@cvhe.hu címre.

Közeli helyek: