Horgász közösségi hálózat
Dráva (68-90 fkm-ig) (Baranya megye)

Dráva (68-90 fkm-ig) (Baranya megye)

GPS:45.808102; 17.829723
Horgászegyesület:

Ez a vízterület Baranya megyében található. További információ: http://www.hebmesz.hu

Víz jellege:folyó
Terület:214.1 ha, 68 fkm → 90 fkm
Mélység:1 m → 10 m, átlag 3 m
Talajzat, meder:
 • agyagos
 • homokos
 • iszapos
 • kavicsos
 • köves
 • tuskós
Víz hasznosító:állami horgászegyesület
Beszélt nyelvek:
 • horvát
 • magyar

Árak

napi éves
felnőtt
teljes
2000 HUF 12000 HUF
ifjúsági
kedvezményezett 15-18 éves
1000 HUF 6000 HUF
 • készpénz

Jegy árában elvihető halak

 • nemes hal: 4 db
 • egyéb hal: 5 kg

Jellemzés

A Duna jobb oldali mellékfolyója 40 095 km2-es vízgyűjtővel és 749 km-es hosszal. Magyarország és Horvátország határfolyója.
A Duna és a Dráva által közrezárt terület neve Drávaszög. A két folyó találkozásánál van a híres Kopácsi rét, számos védett madár költő-, pihenő- és telelőhelye.
A folyó teljes hossza 749 km, ám ebből mindössze 90 km hajózható.

Az 1930-as évektől a folyón 16 vízierőmű épült – ebből 11 Ausztriában, 8 Szlovéniában és 3 Horvátországban. A vízierőművek kiépültével nagy mértékben csökkent az áradásveszély a folyó mentén. Egyúttal azonban a hordalékát sem képes tovább hordani, ezáltal a meder mélyül, a folyó alatti vízkészlet szűrő rendszer veszélyeztetve van.

A Dráva mint élő, aktív folyó napjainkban is zátonyokat képez, holtágakat fűz le. A holtágakra gazdag vízparti vegetáció jellemző. A folyó menti természetes növénytakarót bokorfüzesek és ligeterdők alkotják. Az erdők között – elsősorban az erdőirtásokat követően – mocsárrétek alakultak ki. A folyó főmedrének szélessége 150-400 m, mélysége 3-4 m körüli.

A folyó gyors vízjárású, esése különösen Őrtilos és Bélavár között jelentős. A Dráván nagy vízi időszak az állandó hóhatár körüli hó olvadása miatt május – júniusban, illetve a mediterrán légtömegek által kiváltott esők hatására gyakran október-novemberben figyelhető meg vízállás. A Dráva, mint hazánk egyik tiszta vizű nagy folyója fontos élettere a vízminőségre érzékeny szervezeteknek. A Drávában és mellékvizeiben a hazai halfajok több mint 2/3-a megtalálható. A Dráva, mint folyóvíz – különösen ősztől tavaszig – a vízimadarak vonulásában és telelésében meghatározó jelentőségű.

Szabályjegyzék

DRÁVA FOLYÓ-HORGÁSZREND

2020

1. A területi jegy megvásárlásával szerződés jön létre a területi jegy jogosultja és a halgazdálkodásra jogosult között, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013.évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi jegyen feltüntetett speciális feltételekkel. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig, illetve visszavonásig érvényes. Visszavonás és vis major esetén visszatérítésre semmilyen igény nem tartható. A nyilvántartott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja. A területi jegy kizárólag csak horgászatra jogosít!

2. A tag jogosult az élő Dráva (Boros Dráva holtág) baranyai szakaszán való horgászatra. Nem érvényes az egyesületi kezelésben lévő drávai holtágakra.

3. A Dráva folyón az Országos Horgászrend előírásai érvényesek, kivéve: A felnőtt horgász naponta 4 db méretkorlátozással védett nemes halat, ezen belül egy halfajból 2 darabot, egyéb -mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 5 kg-ot tarthat meg, továbbá a süllőre 40 cm, amurra 40 cm (napi 2 db fogható) méretkorlátozás vonatkozik. A méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halakból éves szinten 70 db (ifinek 50 db) tartható meg. A harcsa december 01-február 28 között nem fogható és nem tartható meg. Szemetes helyen való horgászat tilos, a keletkezett hulladékot mindenki köteles magával vinni. November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos! A Mailáthpuszta alatt található Súgó nagygáttól a mailáthpusztai sziget nyugati sarkáig általános horgászati tilalom van érvényben február 17-től június 05-ig. Ez időszakban a területen tilos horgászni!

4. A Magyar Államhatár rendjének betartása, minden horgász állampolgári kötelessége. Az Államhatár megsértése államigazgatási büntető eljárást von maga után, amely együtt jár a horgászattól való eltiltással. A Dráva folyó határjellege miatt az itt elkövetett horgászati szabálysértés szigorú felelősségre vonással jár.

5. A horgász köteles a Duna-Dráva Nemzeti Park, DD-KTVF és a Határrend előírásait betartani, melyek a következők:

- Tilos minden nemű természetkárosító tevékenység (csaliállat-gyűjtés, ágvágás, szemetelés, fakivágás, bozót és cserjeirtás, tűzrakás, part megbontása, engedély nélküli horgászstég, bódé építése, partfal, mederoldal mederszelvény átalakítás).

- A horgászati etetőanyag nem haladhatja meg a 3 kg/nap/horgászállás fajlagos mennyiséget a Boros Dráva holtágon.

- Védett, fokozottan védett halfaj vagy vízi állat fogása esetén – annak kíméletes visszahelyezése után – a fogás idejét és faj megnevezését írásban jelezni kell 30 napon belül a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának.

- A védett és fokozottan védett természeti területről – a horgászható halfajokon kívül – minden növény, állat és geológiai képződmény gyűjtése, elvitele szigorúan tilos!

- Tilos belépni a Drávasztára 0245/1 hrsz-ú (Kanadás) fokozottan védett természeti területre és a Drávasztára 0402 hrsz-ú mellékág csak a keresztkövezésnél horgászható.

- Amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom, úgy a tűzrakás csak felügyelettel, a tűzgyújtási szabályok betartásával, kizárólag kijelölt tűzrakóhelyeken (Drávasztára, Vejti, Drávaszabolcs) lehetséges. Az égő cigarettacsikk eldobása tilos!

6. Csónakból csak a Dráva magyarországi területén szabad horgászni. Csónakot csak a hatósági előírásoknak megfelelően a kijelölt csónakkikötőben szabad tárolni és az engedélyezett partszakaszokon lehet kikötni. A Boros Dráván a csónakhasználat nem engedélyezett!

Horgászat közben bekövetkezett balesetért felelősséget nem vállalunk.

7. Víztérkódok: Dráva folyó (68- 90 fkm) 02-001-1-1

Dráva folyó (90- 130,5 fkm) 02-002-1-1

Boros-Dráva holtág 02-003-1-1

Horgászat típusa

 • finomszerelékes
 • bojlis
 • pergetős
 • legyezős
 • harcsás
 • csónakos

Közeli helyek: