Horgász közösségi hálózat
Fehérpart-Szilvás holtág (Gyálai Holt-Tisza)

Fehérpart-Szilvás holtág (Gyálai Holt-Tisza)

GPS:46.212031; 20.082307
Horgászegyesület:

Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület

Engedély ára:https://hohe.hu/horgaszengedely-arak.html
Weboldal:https://hohe.hu/vizteruletek/feherpart-szilvas.html
Terület:27 ha

Jellemzés

Megközelíthetőség, útvonalleírás: Szeged felől Szentmihály előtt az un. Libatelepi átjáró felől, Szentmihály belterületéről valamint Szentmihályt elhagyva a Szent-Mihály szobor után balra kanyarodva közelíthető meg.
Leírás: A XIX. századi folyószabályozások a kanyargós Tisza szakaszt leválasztották az élő Tiszáról, így alakult ki Szeged déli részétől az országhatárig terjedő holtág rendszer. Ennek a rendszernek a középső szakasza a (12 874-15 630) szelvények közözött a Szérűskerti zsilip és a Fehérparti zsilip közötti, 27 hektár területű Fehérpart-Szilvás holtág szakasz, amely több évtizede a Herman Ottó H.E. kezelésében van.
A terület zárt víznek tekinthető, bár kapcsolata van a Tisza folyóval.
Vízmélysége 1-2 méter, a meder talaja erősen iszapos.
Az egyesület évente 100-120 mázsa halat, főleg pontyot telepít a holtágba, de az elmúlt években került a vízbe compó, ezüstkárász, süllő és csuka is.

Szabályjegyzék

HORGÁSZREND
A részletes horgászrend előírásai felnőtt horgászra vonatkoznak, a kedvezményezett (ezen belül a 70 év alatti nyugdíjas, ifjúsági és gyermek) kategóriákban, a kiváltott területi engedélyben foglalt szabályok előírások vannak érvényben.

I.

(1) A Horgászegyesület vízterületére váltott területi engedély tulajdonosa elismeri a vízterületre vonatkozó horgászrendben foglalt szabályok ismeretét.
(2) Az Egyesület valamennyi vízterületére vonatkozó területi engedéllyel rendelkező horgász tudomásul veszi, hogy horgászásáról, halfogásáról alkalmanként kép és vagy hangrögzítés készülhet, melyet az Egyesület és szervei vitás esetben a bizonyításhoz, törvényeknek megfelelő módon felhasználhat.
(3) Az egyesület kezelésében lévő Fehérpart-Szilvás, Keramit és vízrendszere, Újszegedi Holt-Maros, Sándorfalvi tó, Algyői Főcsatorna, Medencés Kikötő vízterületeken általánosan az Országos Horgászrend van érvényben.
(4) Az alábbi eltérésekkel:
(5) Nemes halból napi 3 db. Egy fajta nemes halból naponta 2 db. /pld.: 2 db. ponty 1 db. süllő stb/.
(6) Compó naponta 1 db. fogható, melynek méretkorlátozása 30 cm. Compó fogás megengedett, azonban méret- és darabszám korlátozással védve amelynek mértéke napi 1 db., megtartható méret 30 cm. a napi nemes hal kvótába számít.
(7) Az Egyesület telepítéssel érintett vizein, a telepítést követő tilalom után 2 hétig, a horgász köteles a horgászatot abbahagyni a 2db. nemes hal megfogása és a fogási naplóba való bejegyzése után.
(8) A megtartani kívánt nemes halat azonnal, a horgászat folytatása előtt be kell vezetni a fogási naplóba.
(9) Egyéb halból 5 kg. fogható, melyet a vízpart elhagyása előtt be kell vezetni a fogási naplóba.

II.

(1) A Horgász köteles a Horgászat etikai szabályait betartani. Ellenkező esetben a területi engedély bevonásra kerül.
(2) Az Egyesület vízterületein jelölt horgászhely nincs, erre az Országos Horgászrend a mérvadó.
(3) Az egyesület összes vizén a szivar ólmos pergetés tilos.
(4) A vízterületen tilos a tűzgyújtás, fürdés, és egyéb téli vagy nyári vízi sport űzése. A horgászati idény alatt a vízparton kutyával tartózkodni tilos!
(5) A vízparton bekövetkezett balesetekért az egyesület felelősséget nem vállal.
(6) Az egyesület elnöksége horgászati idényben - indokolt esetben (haltelepítések, versenyek, stb.) idejére - meghatározott ideig, meghatározott helyen szüneteltetheti a horgászatot, melyről a kihelyezett táblákon és szórólapon tájékoztatja a horgászokat.
(7) Tilalmi idő alatt tilos a mólók javítása, szoktató etetés és horgászfelszereléssel a vízparton tartózkodni.
(8) A vizeken foglalt hely nincs, az etetett hely nem jelenti mások kizárását. A vízterület gépjárművel történő megközelítésével okozott mezőgazdasági kárért a gépjármű vezetőjét terheli felelősség.
(9) Mólóról és csónakból történő horgászás csak egyesületi regisztráció és megállapodást követően a vonatkozó szabályzatok betartásával folytatható.
(10) Csónak használata a Fehérpart-Szilvás és a Keramit nevű vízterületeken engedélyezett.
(11) A Keramit vízrendszerén a csónakból történő horgászás Tilos, a csónak csak móló megközelítésére ill. odajutásra engedélyezett
(12) Horgászstég (móló) a megfelelő engedélyek beszerzése után, a Keramit és a Fehérpart-Szilvás nevű vízterületeken (üzemeltethető.)
(13) A móló tulajdonosának rendelkeznie kell az Egyesület irodájában térítés ellenében kiállított móló regisztrációs engedéllyel, melyet kérésre fel kell mutatni.
(14) Az engedély birtokában veheti használatba, más horgásszal szemben a mólót, egyéb esetben nem.
(15) A Szilvás vízterületen a táblákkal jelzett kíméleti szakaszon a ponty fajlagos tilalmi időszakában a csónakból vagy partról a horgászás tilos!
(16) A Gumison, Tejesen, és a Temető tavon az Algyői Főcsatornán és az Újszegedi Holt-Maroson, Sándorfalvi tavon, Medencés Kikötőben horgászállás nem építhető.
(17) A Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület és a SZMJV. Önkormányzata haszonbérleti szerződést kötött az újszegedi Holt-Maros Szeged, Maros töltés szivattyúház- Derkovits fasor, Aba utca - Margit utca közötti szakaszainak horgászati hasznosítására.
(18) A Traktor utcából nyíló ABA és Margit utca közötti szakaszon a Holt-Maroshoz vezető utcákba gépjárművel behajtani, ott várakozni TILOS!
(19) Gépjárművel történő megközelítés /kizárólag száraz időszakban/ a holtág szakasz déli oldalán földútról lehetséges.
(20) Tekintve, hogy a vízterület lakóövezetben helyezkedik el, és a víz mindkét oldalán séta, ill. kerékpárút lett kialakítva az egyesület az Országos Horgászrend előírásainak betartásán túl, az alábbi, külön e vízre érvényes horgász rendet írja elő minden, a vízterületre érvényes területi engedéllyel rendelkező horgász számára:
a. Csónakból vagy bármely vízi alkalmatosságról horgászni tilos.
b. Horgászni csak a kialakított töltés koronáról szabad.
c. TILOS a töltés rézsűben horgászhelyet kialakítani, mólót építeni vagy bármilyen más módon horgászállást építeni.
d. Rakósbottal horgászni tilos!
e. A vízminőség megóvása érdekében az etetés TILOS!
(21) A Sándorfalvi tavon a szomszédos tavat elválasztó gát teljes hosszában, a horgászbázis kerítéssel határolt területén valamint a tó táblákkal jelzett kíméleti területén a horgászás Tilos!
(22) A vízminőség megóvása érdekében a Sándorfalvi tavon tilos a szoktató etetés!
(23) Az Algyői Főcsatorna az (Írma majori hídtól az algyői szivattyúházig a táblákkal kijelölt szakaszon horgászható.
(24) A Medencés Kikötőben horgászni csak a partról szabad, az ÜZEMELTETŐ üzemi kerítésétől a rakodó beton támfal város felőli oldaláig. Parkolni csak a töltés füves területén szabad, az aszfaltozott úton és a tűzoltó lépcső előtt TILOS. A töltés és a meder bármely módon történő átalakítása, megbontása rongálása tilos!
(25) Az egyesület összes vízterületén a kempingezés tilos!
(26) Az alábbi vízterületeken: Keramit, Tejes, Gumis, Temető tó (Rab-víz) Fehérpart-Szilvás, Sándorfalvi tó, sátor felállítása csak érvényes területi jeggyel rendelkező horgásznak engedélyezett.
(27) Az egyesület vízterületein az etetőhajó használata TILOS!

III.

(1) Minden horgász köteles a vízpart tisztaságát megóvni!
SZEMETES HELYEN HORGÁSZNI TILOS!
(2) Szemetes horgászhelyen még a horgászatot sem szabad megkezdeni, a halőr (társadalmi halőr) felszólítása nélkül is el kell a szemetet távolítani.
(3) A horgászat befejezését követően a keletkező szemetet a horgász köteles magával vinni!
(4) A szemetes helyen horgászóktól a halászati őr köteles a területi engedélyt bevonni!
(5) Horgászrend sértést, szemetelést, az észlelt vízszennyezést és a halpusztulást azonnal a horgász köteles haladéktalanul a legközelebbi Halőrnek, vagy az Egyesület irodájának bejelenteni.
(6) Etetésre csak olyan anyag használható, mely nem rontja a víz minőségét.
(7) A horgász balesetben és egyéb kárelhárításban, a tőle elvárható módon köteles részt venni.
(8) A horgász köteles a halászati őrök rendelkezéseit teljesíteni, kérésükre segítséget nyújtani.

Közeli helyek: