Horgász közösségi hálózat
Gonozdi-tavak I-II.

Gonozdi-tavak I-II.

GPS:46.658862; 18.252897
Horgászegyesület:

Tamási Kossuth Horgász Egyesület

Engedély ára:Dohánybolt (7090 Tamási, Deák Ferenc u. 27.) nyitvatartási idejében, Díszállat szaküzlet és horgászbolt (7090 Tamási, Kossuth tér 15.) nyitvatartási idejében
Weboldal:https://tamasikossuthhe.info/
Terület:12 ha

Jellemzés

Megközelíthetősége: Tamási városhoz közel a 65. sz. főút mellett található.


Az I. számú tavon általában a stégtulajdonosok horgásznak, de másoknak is akad hely a parton,
a II. számún viszont partról és stégről egyaránt pecázhat a tulajdonos, illetve vendég.

Átlagos vízmélysége 2 m. Tavaink kiemelkedő harcsafogásairól híresek, de a többi halra sem panaszkodhatunk. Jellemző halfajták a harcsa mellett: ponty, amur, süllő, kárász, keszeg.
Horgászati módok: természetes part, stég, saját csónak. Etetett helyeken kifürdött, kemény fenekeket találni, kevés iszappal jó horgászlehetőséget kínálnak. A kettes, alsó tavon a keleti oldalon találhatnak szabad napijegyes partot, melyet egyébként versenypályaként használunk.

A tavaknál parkoló- és pihenőhelyeket alakítottunk ki. Egyesületünknek horgászboltja működik Tamásiban, itt lehet napijegyet váltani.

Tamási H.E.
cím: 7090 Tamási, Szabadság út 49.

Szabályjegyzék

NAPIJEGGYEL MEGENGEDETT A HORGÁSZAT:
- napkeltétől - napnyugtáig az érvényesség ideje alatt!
ÉJSZAKAI JEGGYEL MEGENGEDETT A HORGÁSZAT:
-18:00 órától- 06:00 óráig az érvényesség ideje alatt!
HÁROM ILL. ÖT NAPOS NAPIJEGGYEL MEGENGEDETT A HORGÁSZAT:
- a napijegyen feltüntetett érvényességi idő alatt!

KÖTELEZETTSÉGEK:
1.JELENLÉTI KÖNYV VEZETÉSE
A HORGÁSZAT MEGKEZDÉSE ELŐTT a horgász köteles a napijegyesek részére rendszeresített
JELENLÉTI könyvbe bejegyezni nevét (nyomtatott nagybetűkkel), a horgászatra érkezés pontos
idejét (hó, nap, óra, perc).
A HORGÁSZATBÓL TÖRTÉNŐ TÁVOZÁSKOR a méret és darabszám korlátozás alá eső
halfajokból a zsákmányolt hal darabszámát és becsült súlyát, egyéb halfajokból a becsült súlyt,
valamint a távozás pontos idejét kell bejegyezni. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül !!!
2. FOGÁSI NAPLÓ VEZETÉSE: A méret és darabszám korlátozása alá eső halfajok –megtartása
esetén- a fogást követően azonnal be kell írni a fogási naplóba. Az előző csoportba nem tartozó
halfajokat a horgász a horgászat befejezését követően köteles bejegyezni a fogási naplóba az
előírásnak megfelelő módon, horgászvizek pontos megjelölésével – a fentiek be nem tartása fegyelmi
vétségnek minősül!
3. PARKOLÁS: A horgásztavak területére gépjárművel történő behajtás engedélyezett. A behajtó
személyek horgászhelyeiket megközelíthetik, a horgászat helyén parkolhatnak, de kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a horgásztavak területén az ellenőrzésre jogosult személyek részére /- társadalmi
halőrök, ellenőrzést végző horgásztársak-/ a saját és vendégeik gépkocsiját megtekintésre, illetve az
esetleg zsákmányolt halat ellenőrzésére rendelkezésre bocsátják.
4. HORGÁSZKÉSZSÉG:
- felnőtt horgász kettő bottal, botonként max. kettő horoggal horgászhat
- ifjúsági horgász egy bottal, max. kettő horoggal horgászhat
- csali hal fogó háló ebbe nem számít bele (1x1 m)
MÉRETKORLÁTOZÁSOK, FAJ SZERINTI TILALMAK: MOHOSZ előírásai szerint, az alábbi
eltérésekkel:
- Süllő: melyekre méretkorlátozás nincs, de összességében 2 db kifogása után a süllő horgászatát be
kell fejezni!
- Csuka: melyre az országostól eltérően, 45 cm méretkorlátozás vonatkozik!
- Ponty, amur: az 55 cm feletti pontyot illetve a 70 cm feletti amurt vissza kell helyezni a tóba!!!
- Harcsa, melyre az országostól eltérően 80 cm méretkorlátozás vonatkozik, és beleszámít az
alkalmanként fogható mennyiségbe !!!
TAMÁSI KOSSUTH HORGÁSZEGYESÜLET
„1962- 7090 Tamási Szabadság út 49. -2011”
Telefon & Fax: 36-74/ 471-634
tamasikossuthhe@gmail.com
www.tamasikossuthhe.info
ALKALMANKÉNT FOGHATÓ MENNYISÉG:
- Felnőtt horgász: méret és darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta max. 2 db-ot (október
01. után 1 db ponty vagy amur, és 1 db ragadozó hal, összesen 2 db), egyéb halfajokból (kárász,
keszeg) 3 kg. /busa és a törpeharcsa nem számít bele/
- Ifjúsági horgász: méret és darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta 1db, egyéb halfajokból
(kárász, keszeg) 3 kg /busa és a törpeharcsa nem számít bele/

TILALMAK:
1./ Tilos a tavak gátjairól horgászni, onnan etetőanyagot bevinni és horgászkészséget behelyezni a
tóba!
2./ Tilos a kíméleti területen horgászni, csónakázni!
3./ Tilos a közlekedési utakat elzárni!
4./ Tilos autót mosni, fürödni!
5./ Csónakból tilos a pergető horgászat!
6./ Tilos a horgászatot megkezdeni olyan helyen, ahol tíz méteres körzetben hulladék található.
A hulladék ottlétéről - azt bárki hagyta ott – ellenőrzéskor az ott horgászó személy a felelős.
7./ TILOS a horgászkészségek átadása olyan személynek, akinek nincs az adott vízterületre érvényes
területi engedélye, vagy napijegye!!!
8./ A horgászat befejezése után sem élő, sem fagyasztott állapotban halat
a horgászhelyen tárolni TILOS! Kivétel a speciális tároló edényben tartott csalihal!
9./ Tilos a hangoskodás, mulatozás más horgásztársak zavarása!
10./ Tilos az állati hulladékkal való etetés!
11./ Tilos a tavakban kutyát vagy bármilyen állatot fürdetni!
12./ Halradar használata TILOS!

EGYEBEK:
- hozott csónak használata engedélyezett, de a használatát a napijegy váltás helyén be kell
jelenteni!
- csónakot mindenki csak saját felelősségére használhat!
- sátorozás megengedett, de erre engedélyt csak az egyesület Elnöke adhat!
- a három- és az ötnapos napijegyes horgászatnál a jelenléti ívben naponta éjfélkor kell ki és
beiratkozni a jelenléti ív értelemszerű kitöltésével!
A méretkorlátozással védett halat, a megfogást, és a szákba (kantárra) történő elhelyezést
követően, a fogási naplóba azonnal be kell írni. Csak ezt követően vethető be ismét a készség. A
fogási naplóba rögzített, megtartott hal cseréje tilos!!! A méretkorlátozással védett hal méretét az
orrcsúcstól a farokúszó tövéig, a haltest középvonalán, a test görbületét is követve kell
megállapítani. Mérőszalag használata kötelező!
A horgászat során kerülni kell a túlzott mennyiségű etetőanyag használatot. Naponta,
személyenként max. 4 kg etetőanyag használható. Etetni csak környezetkímélő etetőanyaggal lehet.
Ilyen a szemes takarmány, a granulátum, a pellet, a bojli. Az elviselhetetlen bűzösségig erjesztett,
manipulált etetőanyag használata TILOS!
A horgász köteles olyan közel tartózkodni a bevetett készséghez, hogy kapás esetén azonnal
bevághasson. Bevetett készségek őrzésével mást megbízni, még átmenetileg sem lehet! Aki a
horgászhelyét bármilyen okból elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni.
A nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság esetén a horgászat megtiltható, a vízterület elhagyására
való felszólítás mellett.
A Sztv. új szabályozása szerint a hallopás illetve az arra tett kísérlet is szabálysértésnek
minősül, ami a 157.§ c) pontjában foglaltak szerint elzárással vagy 150.000,- forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható! A tettenérés minden esetben rendőrségi feljelentést von maga után!!!
A fentiekben nem szabályozott kérdésben a MOHOSZ előírásai az elfogadottak!
Tamási Kossuth HE Vezetősége

Közeli helyek: