Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Jezero Zvirište

Jezero Zvirište

MJERE ZAŠTITE I ODRŽIVOG GOSPODARENJA RIBLJIM ZALIHAMA:

1. Prilikom obavljanja sportskog ribolova svaki ribolovac je dužan kod sebe imati:
• dozvolu za sportski ribolov (godišnju ili dnevnu),
• potvrdu o položenom ispitu,
• člansku iskaznicu (ako su članovi),
• upisnik dnevnog ulova,
• osobnu iskaznicu.
2. Obvezno je upisivanje ulova u popis ulova prilikom ribolova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ribolova.
3. Na zahtjev ribočuvara ribolovac je dužan dati na uvid dozvolu za športski ribolov, potvrdu o položenom ispitu, člansku iskaznicu, upisnik dnevnog ulova, osobnu iskaznicu, uhvaćenu ribu te ribolovni pribor.
4. Za čuvanje ulovljene ribe obvezna je uporaba vlastite mreže čuvarice (nipošto metalne).
5. Radi aklimatizacije ribe nakon izvršenog poribljavanja pojedine ribolovne vode zabranjuje se svaki oblik ribolova u trajanju od 10 dana. Ne dozvoljava se polaganje prava na “vlastito” ribolovno mjesto.
6. Strogo se zabranjuje bilo kakav unos stranih vrsta riba kao niti prenošenje novih vrsta iz drugih ribolovnih voda.
7. Zabranjuje se ribolov noću.
8. Zabranjuje se upotreba bilo kakvih plovila u športskom ribolovu, osim po dogovoru s ovlaštenikom ribolovnog prava i za potrebe ribočuvarske službe.
9. Zabranjuje se postavljanje matuza i samica vezano na obalno raslinje ili drugi kruti objekat te plovećih udica vezanih na ploveće predmete koji slobodno plutaju na vodi.
Zabranjeno je korištenje žive ribe kao mamca.
10. Zabranjuje se ostavljanje ribolovnog pribora u vodi bez nadzora.
11. Obavezna je upotreba mreže za prihvataćanje ribe. Obavezna je upotreba podmetača i odlaganje ribe se vrši na prethodno navlažen podmetač.
12. Zabranjena je izrada nadstrešnica i sličnih objekata, osim u dogovoru s ovlaštenikom ribolovnog prava.
13. Nije dozvoljena sječa okolnog raslinja, uništavanje vodenog bilja, lov i uznemiravanje divljači, te ostalih životinjskih populacija.
14. Nakon završenog ribolova obvezno je uklanjanje postavljenih šatora, suncobrana, kišobrana i različitih privremenih pomagala.
15. Zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom području, osim u dogovoru s ovlaštenikom ribolovnog prava.
16. Zabranjeno je ostavljanje smeća ili bilo kakvog drugog otpada na mjestu ribolova i na vodi, kao i svako drugo onečišćenje okoliša.
17. Zabranjeno je puštanje pasa u vodu, pranje automobile ili drugih predmeta od kojih prijeti zagađenje vode i okoliša.
18. Svaki član zajedice ima obavezu izvjestiti ribočuvara o svim uočenim nepravilnostima i drugim štetnim pojavama ili događajima na vodi ili u njenoj okolini.
19. Ribolov se obavlja do ulova dozvoljene količine ribe.
20. Obvezatno je pridržavanje odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Zakona o zaštiti prirode.