Horgász közösségi hálózat
Keramit-tó

Keramit-tó

GPS:46.251574; 20.10787
Horgászegyesület:

Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület

Engedély ára:https://hohe.hu/horgaszengedely-arak.html
Weboldal:https://hohe.hu/vizteruletek/keramitok.html
Terület:7.5 ha

Jellemzés

Megközelíthetőség, útvonalleírás: Szeged belterületén az 55-ös számú Bajai út és a budapesti vasút szegletében helyezkedik el.

Átlag vízmélysége 4 m, de vannak 10 m-es vízmélységű részek is. Az egyesület évente 30-40 mázsa halat, főleg pontyot telepít a tóba, de az elmúlt években a vízbe süllő és csuka is került telepítésre.

Szabályjegyzék

I.

(1) A Horgászegyesület vízterületére váltott területi engedély tulajdonosa elismeri a vízterületre vonatkozó horgászrendben foglalt szabályok ismeretét.
(2) Az Egyesület valamennyi vízterületére vonatkozó területi engedéllyel rendelkező horgász tudomásul veszi, hogy horgászásáról, halfogásáról alkalmanként kép és vagy hangrögzítés készülhet, melyet az Egyesület és szervei vitás esetben a bizonyításhoz, törvényeknek megfelelő módon felhasználhat.
(3) Az egyesület kezelésében lévő Keramit, Gumis, Tejes, Temetőtó vizeken általánosan az Országos Horgászrend van érvényben.
(4) Az alábbi eltérésekkel:
(5) Nemes halból napi 3 db. Egy fajta nemes halból naponta 2 db. /pld.: 2 db. ponty 1 db. süllő stb/.
(6) Compó naponta 1 db. fogható, melynek méretkorlátozása 30 cm. Compó fogás megengedett, azonban méret- és darabszám korlátozással védve amelynek mértéke napi 1 db., megtartható méret 30 cm. a napi nemes hal kvótába számít.
(7) Az Egyesület telepítéssel érintett vizein, a telepítést követő tilalom után 2 hétig, a horgász köteles a horgászatot abbahagyni a 2 db nemes hal megfogása és a fogási naplóba való bejegyzése után.
(8) A megtartani kívánt nemes halat azonnal, a horgászat folytatása előtt be kell vezetni a fogási naplóba.
(9) Egyéb halból 5 kg. fogható, melyet a vízpart elhagyása előtt be kell vezetni a fogási naplóba.


II.

(1) A Horgász köteles a Horgászat etikai szabályait betartani. Ellenkező esetben a területi engedély bevonásra kerül.
(2) Az Egyesület vízterületein jelölt horgászhely nincs, erre az Országos Horgászrend a mérvadó.
(3) Az egyesület összes vizén a szivar ólmos pergetés tilos.
(4) A vízterületen tilos a tűzgyújtás, fürdés, és egyéb téli vagy nyári vízi sport űzése.
(5) A horgászati idény alatt a vízparton kutyával tartózkodni tilos!
(6) A vízparton bekövetkezett balesetekért az egyesület felelősséget nem vállal.
(7) Az egyesület elnöksége horgászati idényben - indokolt esetben (haltelepítések, versenyek, stb.) idejére - meghatározott ideig, meghatározott helyen szüneteltetheti a horgászatot, melyről a kihelyezett táblákon és szórólapon tájékoztatja a horgászokat.
(8) Tilalmi idő alatt tilos a mólók javítása, szoktató etetés és horgászfelszereléssel a vízparton tartózkodni.
(9) A vizeken foglalt hely nincs, az etetett hely nem jelenti mások kizárását.
(10) A vízterület gépjárművel történő megközelítésével okozott mezőgazdasági kárért a gépjármű vezetőjét terheli felelősség.
(11) Mólóról és csónakból történő horgászás csak egyesületi regisztráció és megállapodást követően a vonatkozó szabályzatok betartásával folytatható.
(12) Horgászstég (móló) a megfelelő engedélyek beszerzése után, a Keramit nevű vízterületen (üzemeltethető.)
(13) A móló tulajdonosának rendelkeznie kell az Egyesület irodájában térítés ellenében kiállított móló regisztrációs engedéllyel, melyet kérésre fel kell mutatni. Az engedély birtokában veheti használatba, más horgásszal szemben a mólót, egyéb esetben nem.
(14) A Gumison, Tejesen, és a Temető tavon horgászállás nem építhető. A Keramit vízrendszerén a csónakból történő horgászás Tilos, a csónak csak móló megközelítésére ill. odajutásra engedélyezett.
(15) Az egyesület összes vízterületén a kempingezés tilos!
(16) Az alábbi vízterületeken: Keramit, Tejes, Gumis, Temető tó (Rab-víz) Fehérpart-Szilvás, Sándorfalvi tó, sátor felállítása csak érvényes területi jeggyel rendelkező horgásznak engedélyezett.
(17) Az egyesület vízterületein az etetőhajó használata TILOS!


III.

(1) Minden horgász köteles a vízpart tisztaságát megóvni!
SZEMETES HELYEN HORGÁSZNI TILOS!
(2) Szemetes horgászhelyen még a horgászatot sem szabad megkezdeni, a halőr (társadalmi halőr) felszólítása nélkül is el kell a szemetet távolítani.
(3) A horgászat befejezését követően a keletkező szemetet a horgász köteles magával vinni!
(4) A szemetes helyen horgászóktól a halászati őr köteles a területi engedélyt bevonni!
(5) Horgászrend sértést, szemetelést, az észlelt vízszennyezést és a halpusztulást azonnal a horgász köteles haladéktalanul a legközelebbi Halőrnek, vagy az Egyesület irodájának bejelenteni.
(6) Etetésre csak olyan anyag használható, mely nem rontja a víz minőségét.
(7) A horgász balesetben és egyéb kárelhárításban, a tőle elvárható módon köteles részt venni.
(8) A horgász köteles a halászati őrök rendelkezéseit teljesíteni, kérésükre segítséget nyújtani.

Közeli helyek: