Horgász közösségi hálózat
Park Horgász Egyesület Isaszeg - Pallasz

Park Horgász Egyesület Isaszeg - Pallasz

A horgászat feltételei
A horgásznak bejelentkezési, kijelentkezési és csomagbemutatási kötelezettsége van.

Egyesületi tagoknak (adott évre érvényesített) tagsági igazolvány leadásával és a Gondnoknál történő bejelentkezés után lehet a horgászatot megkezdeni.

Az országos horgásznyilvántartásba bejegyzett a MOHOSZ, illetve tagszervezetei által kiállított érvényes horgászigazolvánnyal és az egyesületi Gondnoknál váltott napijeggyel vagy több alkalomra érvényes bérlettel is lehet horgászni.

A horgászhelyek elfoglalása: A tavon a napijegyes horgászok, a tagok és bérletes horgászok bárhol horgászhatnak. Csak tiszta horgászhelyet szabad elfoglalni. Foglalt hely nincs! A parton érkezési sorrendben lehet a helyeket elfoglalni. Horgászhelyet előre foglalni bejelentkezés és beírás nélkül, valamint napijegy nélkül – TILOS!

Gazdátlanul hagyott horgászkészségeket, amelyeket horgászatra alkalmas állapotban a vízbe bedobva a horgász otthagy az ügyeletes, vagy az ellenőr begyűjtheti.

Horgászni két bottal és botonként maximum két horoggal lehet, Ifjúsági horgásznak egy bottal és maximum két horoggal, gyerek horgász csak úszós készséggel horgászhat.

Gyerekkorú horgász (14 éves korig) csak felnőtt kísérővel horgászhat.

Fogási napló, érvényes Horgász igazolvány és arcképes igazolvány nélkül horgászni tilos!

Csalit behordani tilos! A csali csak természetes etetőanyag vagy a horgászboltokban kapható csomagolt (nem lejárt szavatosságú) termék lehet!

Pergetni tilos!

A tóban fürdeni, csónakázni tilos!

Az egyesületi versenyeken versenyzőként lehet részt venni a nevezési szabályok szerint. Versenyek idején vagy az egyesület egyéb speciális rendezvényei idején csak a rendezvény lebonyolítási szabályai szerint lehet eljárni. (pl. Horgászverseny idején egyénileg horgászni nem lehet!) Az Egyesület más szervek, cégek, rendezvényei keretében is rendez horgászversenyeket és ilyen esetekben kijelölt partszakaszon folyik a verseny, mely időtartalma alatt a nem kijelölt partszakaszon az általános szabályok szerint lehet horgászni. A horgászversenyeken sem megengedett az egyesületi korlátozástól eltérő eszközök és módszerek használata!

Az Egyesület lehetővé tette a nagyhalas (ponty, amur) horgászatot a tavon. Ilyen célú horgászatot csak az a horgász folytathat, aki az ehhez szükséges készségekkel és eszközökkel rendelkezik (pl. sebfertőtlenítő, nagy méretű – legalább 80×80 cm-es, sűrű szövésű merítő, a halak méretéhez és súlyához igazodó bölcső vagy matrac). A halállomány védelme érdekében a kifogott halakkal kíméletesen kell bánni, matracra/bölcsőre kell helyezni. A helyszínen történő mérlegelés és sérülések fertőtlenítő spray által történő kezelése vagy esetleges fotózás után a lehető leghamarabb kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. Az 5 kg feletti halakat bármilyen módon (pl. haltartó, úszó mérlegelő) és okkal (pl. családnak mutogatás, nappali fotózás) betárolni TILOS!

Fogható mennyiségek és méretek: Nemes halak méretkorlátozása az országos horgászrend szerint érvényes. A napi fogható mennyiség 2 db / engedély, illetve a tagok és bérletesek heti megengedett kifogható mennyisége összesen 4 db. További korlátozás (harcsa és busa kivételével), hogy minden 5 kg-os súlyt meghaladó kifogott halat megtartani nem lehet, azokat a fogást követő legrövidebb időn belül kíméletesen vissza kell engedni a tóba. Egyéb halfajok (kárász, keszeg, dévér) megengedett napi fogható mennyiség: 3 kg / engedély. Az egyesület tagjai és az éves bérlettel horgászók további korlátozása az évben összesen kifogható nemes hal mennyiség: 25 db / engedély.

A nagyhalas horgászat esetében halat megtartani tilos! A szabály megszegőjével szemben – a halak nagy értéke miatt – azonnali 30.000 Ft / db rendkívüli bírságot szabunk ki az országos szabályok szerinti fegyelmi eljárás mellett! Az Egyesületünk fenntartja a jogot, hogy a feltűnően nagy értékkülönbség esetén a rendkívüli bírságon felül további igényt érvényesítsen az elkövetővel szemben.

A kifogott és megtartani kívánt nemes halat a fogást követően azonnal be kell írni a fogási naplóba. A halakat cserélgetni tilos! Ugyancsak tilos a kifogott halat a parton másik horgásznak átadni, ajándékozni.

Azt a horgászt, aki a tilalmat nem tartja be azonnal ki kell zárni a horgászatból, és fegyelmi eljárást kezdeményezünk ellene. Az egyéb halakat a horgászat befejeztével kell beírni.

A horgászat ellenőrzése
Az egyesület területén ellenőrzésre jogosultak:

– A Gondnok

– Az Ügyeletben lévő horgásztagok és az erre jogosult szervezetek képviselői

– Társadalmi halőrök

– A Vezetőség, a Fegyelmi és Felügyelő bizottságok tagjai

Az ellenőrzés hatálya:

A tó teljes területére, a horgászhely tisztaságára, a horgászat szabályaira, a fogás mennyiségére, a felszerelés és etetőanyag minőségére, illetve a tó területére behozott gépkocsikra, motorokra, azok csomagtartói tartalmára is kiterjesztjük az egyesületi vagyon érdekében.

Az ellenőrzést végzőknek joguk és kötelességük a kifüggesztett horgászrend előírásainak érvényt szerezni. A szabályok ellen vétőkkel szemben a cselekmény súlyától függően intézkedéseket hozhatnak!

Horgászati tilalom
Az országos horgászrendtől eltérően az egyesület vízterülete intenzív telepítésű horgászvíz, ennek megfelelően az országos tilalmak alól felmentésünk van, ez évente kerül megújításra, külön kifüggesztett hirdetmény szerint!

Saját tilalmi idők: Telepítés napja + 2 nap

Fogási tilalom van érvényben az országos horgászrend szerint süllő és csuka vonatkozásában.

Méret korlátok miatt egyes halfajok horgászati tilalmat, külön kifüggesztett értesítés alapján alkalmazzuk.

Éjszakai horgászat
Az éjszakai horgászat általában a hétvégén, illetve többnapos ünnepek alkalmával lehetséges a késő tavaszi időszaktól a kora őszi időszakkal bezárólag. Időjárás és kereslet által befolyásolt lehetőség, amelyet a Vezetőség külön engedélyez. A tagjainkon kívül vendég horgászok (napijegyes horgászok) is külön napijegy megváltással vehetnek részt éjszakai horgászaton. Az éjszakai horgászat külön horgászati napnak számít, a nappalra váltott jegyek éjszakára nem érvényesek. Az éjszakára megváltott napijegyekkel a következő napon horgászni nem lehet. Az éjszakai horgászaton a horgásznak a horgászhelyet ki kell világítani (fénnyel megjelölni), de a parton tábortüzet gyújtani tilos! A tűzgyújtási tilalom az egész tóparton érvényes. Illegális tűzrakás szabálysértés és büntetést von maga után. A tűzrakásra kijelölt területek használatára engedélyt kell kérni.

Éjszakai horgászaton a horgász mellett csak egy személy vehet részt, de nem horgászhat! Az éjszakai horgászat zárt kapuk mellett történik, így a terület elhagyása csak az éjszakai napszak befejezésével lehetséges. Az ügyeletes csak rendkívüli esetben engedheti ki az ellenőrzés után a horgászt, aki ezt kéri és tudomásul veszi, hogy a horgászatát befejezettnek tekintjük. Az éjszakai horgászatra más vonatkozásokban a fenti szabályok érvényesek!

Érvényes a korábbi horgászrend kiegészítésével egységes szerkezetben: 2015 január hó 30. napjától

Park H.E. Vezetősége

Közeli helyek: