Horgász közösségi hálózat
Szivattyús-tó, Salakos-tó

Szivattyús-tó, Salakos-tó

GPS:47.55434; 18.40341
Horgászegyesület:

Ez a vízterület Komárom-Esztergom megyében található. További információ: https://www.kemhesz.hu

Terület:8 ha

Jellemzés

Megközelítés: Tatabánya, Mészáros úton végig, a volt üzemi úton át kell menni és balra a szivattyús tó után található.
Az Aknamélyitő Sporthorgász Egyesület 1980, márciusában alakult akkor még létező vállalat segítségével, közben a cég megszűnt de az egyesület a mai napig szépen üzemel sikerekben gazdag fogási eredményeink vannak.
Alakuláskor 16ha volt az összes horgászható hely a mai napra sajnos leszűkültünk 8ha-ra ez úgy oszlik meg, hogy kettő tóból adódik össze szivattyús tavunk 2ha, salakos tavunk 6ha próbáljuk szebbé tenni környezetünket, ezért az egyesület tagjai nagyon sokat tesznek éves szinten több alkalommal tartunk tó és környezet takarítási napot ami azt jelenti,hogy szemét illetve tó környéki takarítást végzünk.
Telepítés többszintű tavaszi,nyári illetve őszi telepítésről van szó,versenyeket szervezünk szintén friss telepítés után versenyek jó hangulatban és jó fogási sikerekben zajlanak. Verseny után minden nevező egy tál meleg étellel van megvendégelve.
A jelenlegi vezetés mindent megtesz a horgászok és a vendéghorgászok érdekében,hogy minél jobban érezzék magukat tavainkon vendéghorgászaink számára fenntartott hely a sziget amit a mi horgászaink szabadon hagynak.
Napijegy vásárolható: Tatabányán
Tómesternél,Hajnalka u. 1. Tel:06 30/294-2824
Ász horgász bolt,Károlyi u. 10. Tel:06 (34)312-376
Szák horgász bolt, Kossuth L u. 95. Tel: 06 30/632-2926
Fisch horgász bolt, Kossuth L u. 55. Tel:06 (34) 303-028

Szabályjegyzék

1.Horgászni kizárólag 2 db horgászbottal, botonként legfeljebb 2 db egyágú horoggal szabad. Ifjúsági jeggyel rendelkező tag 1 db bottal, 2 db egyágú horoggal. Kivéve ragadozó hal horgászata. Hálót a horgász kizárólag csak csalihal fogására használhat, de az nem lehet 1 m2-nél nagyobb: felületű. 10 évesnél fiatalabb gyermek a horgász felügyelete alatt 1 db orsó nélküli spiccbottal, legfeljebb 0,10 - es zsinórral keszegezhet, nemes halat nem tarthat meg, merítő szák használata kötelező.
2.A készséget csak a megtartani kívánt hal azonnali beírása után szabad ismét beszerelni. A meg tartani kívánt halat saját tartószákban, vízben kell tárolni. Amennyiben más helyre megy a horgász horgászatot folytatni, úgy ugyancsak vízben kell a megszákolt halat tárolni. Szákba tett halat kicserélni tilos!
3.Mindig a hal becsült súlyát kell beírni a fogási naplóba. Egyéb halakat, keszegféléket a horgászhely elhagyása előtt kell a fogási naplóba bevezetni, amennyiben a becsült súlya meghaladja vagy eléri az 1kg.ot Nemes hal megfogásának időpontját (óra, perc beírásával) be kell vezetni a márna, kecsege rovatba. A compót az angolna rovatba kell bejegyezni.
4.Az a horgász, aki az éves tagdíjat márc. 31-ig nem fizeti be, július 1-ig nem kaphat horgászjegyet. Írásos kérelem esetén indokolt esetbe a vezetőség engedélyt adhat 2 részletbe történő befizetésre. Minden belépő új tag egyszeri halasítás: díjat köteles fizetni, amely a közgyűlés által, az évben meghatározott összeg. A fogási napló leadási határideje: január 10.
5.A horgászat reggel 05:00 órától este 23:00 óráig, május 1-jétől szeptember 30.-ig nonstop 00:00 -tól 24:00-ig tart.
6.Minden horgász köteles sötétedéskor a horgászhelyét jól láthatóan kivilágítani. A horgászat hétfői nappal kezdődik, és vasárnap fejeződik be. Ez időszak értendő egy hétnek. Május 1.-től szeptember 30.-ig megengedett a tóparton a sátorozás. Aki ennél hosszabb ideig kíván sátorozni, annak a vezetőségtől erre engedélyt kell kérnie.
7.Korlátozások: hetente 4db nemes hal fogható, ideértve az amurt is. Keszegfélékből hetente 5kg. Compóból heti 1db. A 4db nemes hal lehet 2×2 is fajtánként Pl.: 2db ponty 2db csuka stb. Évente pontyból 22db-ot lehet elvinni, KOI pontyra elviteli tilalom van! Vissza kell engedni! Ha a horgász kettő pontyot megtartott, utána nem pontyozhat, olyan csalit kell választani, ami kizárja a ponty megfogását.
8.Az ifjúsági és kedvezményezett horgászok hetente 2db nemes halat foghatnak, továbbá 5kg egyebet. A 2db nemes hal nem lehet azonos fajtájú. Évente pontyból 11db-ot lehet elvinni.
9.Méretkorlátozások: Ponty 32cm; Csuka 50cm; Amur 40cm; Compó 30cm; Süllő 40cm; Harcsa 50 cm.
Tilalmi idők: Pontyra nincs tilalom. További az tilalmi idők az Országos Horgászrend szerint.
10.A méreten aluli hal fogása esetén tilos a mélyen nyelt horgot eltávolítani, még segédeszköz használatával is. ilyen esetben a zsinórt a hal szájánál el kell vágni, a horgot a halban hagyni, majd a halat vissza kell helyezni a vízbe. Nem vonatkozik a tilalom, ha a ragadozó a műcsalit nyeli le. Kifogott süllőket fogási naplóba be kell jegyezni majd elvinni akkor is, ha az méret alatti. Tavaszi csuka telepítéskor a tilalmi idő lejártával, június 30. -ig a kifogott csukát elvinni TILOS! A csukára süllőre kishallal csalizott készséget egyágú horoggal szabad szerelni! A csuka és a süllő tilalmi ideje megegyezik Február 15.-től Április 30.-ig tart.
11.Az egyesület vizeit kérjük így nevezni: Szivattyús, Salakos. A fogási naplóban is így kel a vízterületet megnevezni. A kifogható mennyiség a két tóból együttesen értendő.
12.Az egyesület valamennyi vizén, minden horgász köteles tiszteletben tartani a szomszédos horgász nyugodt horgászását. A csónakot, a kizárólag takarítás és életmentés céljára szabad használni. A horgász kihozott kutyáját mindenkor köteles megkötve, pórázon tartani.
13.A horgásznak kötelessége az ellenőr kérésére ellenőrzésre átadni a horgászatra jogosító okmányokat, a kifogott halakat megmutatni.
14.Az egyesület kezelésében lévő területen tilos: énekelni, lármázni, hangosan rádiózni, ittasan horgászni. Valamint a sportszerűtlen horgászmódszerek alkalmazása (gereblyézés, behordás, stb.) Tilos. A bevetett horgászkészség őrizetlenül hagyása Tilos. A tóparti növényzet oktalan irtása, a partvédelmi berendezéseinek megbontása, tüzet rakni (kivéve az erre kijelölt hely). A tóparti utakon gépjárművel úgy parkírozni, hogy mások közlekedését zavarja. Tilos. A fenti tilalmak családtagokra és vendégekre is egyaránt vonatkoznak. Munkát végezni mindennap (hétvégén is) 0600 és 1800 óra között lehet a tóparton úgy, hogy a horgászok pihenését ne zavarjuk.
I5.Az egyesület vezetősége rendkívüli tilalmat rendelhet el telepítéskor. A rendkívüli tilalomról és minden más fontos eseményről a tagok hirdetőtáblán kiírva, illetve a tómestertől értesülhetnek. Tilos horgászni a telepítés után a vezetőség által meghatározott ideig.
16.Az egyesület valamennyi tagja - beleértve az új tagokat - köteles közösségi munkát végezni, a közgyűlés által megszavazott és jóváhagyott mértékben. Aki a közösségi munkát ledolgozással, vagy pénzbeli megváltással nem teljesíti, a területi engedélye bevonásra kerül. A bevonás ideje mindaddig fennáll, míg az illető a befizetés tényét igazolni nem tudja. A társadalmi munka 2x4 óra. Az első 4 óra ledolgozási, vagy megváltási ideje Május 31. Ezen munkálatokat a tómesterrel egyeztetni kell. A fennmaradó 4 óra ledolgozásának ill. megváltásának határideje szeptember 30. Írásos kérelem esetén a vezetőség 1 hónappal meghosszabbíthatja az időpontot. A társadalmi munka pénzben is megváltható aminek összege 10.000 Ft azaz TÍZEZER Ft.
17.Minden tag köteles az általa keletkezett szemetet megsemmisíteni, vagy a tó területéről elszállítani. Más személy területén elhelyezett szemetes edénybe szemetet tenni tilos. Akinek kijelölt horgász helye van fűkaszálást és annak tisztán tartását köteles folyamatosan elvégezni. A takarításhoz szerszámokat lehet igényelni, az egyesület által megbízott személynél.
18.Az egyesületi felnőtt horgász, vendéghorgászt hozhat magával, akinek egyik botját átengedheti. A vendég horgász köteles a vendégül látó horgász mellett horgászni. A megfogott és megtartani kívánt hal a vendégül látó horgász fogási naplóját terheli. A vendég viselkedéséért a vendégül látó horgász a felelős.
19.Ha a megakasztott hal kihúzása közben elakad, akkor a horgász csak saját felelősségére és a körülötte lévő horgászok beleegyezésével mehet a vízbe a halat kiszabadítani.
20.Akinek kijelölt horgászhelye van, és horgászati szándékkal érkezik a horgászhelyéhez, az ott horgászó köteles azt számára átadni.
21.Kijelölt horgászhely a Salakoson vagy a Szivattyúson csak egy lehet. A horgászhelyet a tómesternél kell igényelni. A horgászhelyet névvel és a horgász igazolvány számával ellátott táblával jelölni kell. (Aki a helyét eladta, feladta, vagy saját hellyel rendelkezik és szabadparton horgászik, a vendéghorgász érkezésekkor kérésére azt köteles átadni).
22.Minden gépjárművel érkező, vagy távozó horgász köteles sötétedéskor a sorompót bezárni. Sorompón belül, ellenőrök jogosultak a gépjárművek ellenőrzésére.
23.Minden horgásznak merítőháló, golyós toll, mérőeszkőz, haltartó, kötelező tartozék! (mérleget ajánlatos beszerezni, mert 2012. -ben a mért súly lesz bevezetve) A horgászengedély vagy a napijegy valamilyen fényképes igazolvánnyal érvényes. A befizetést és a társadalmi munkát igazoló szelvényt mindig a horgász igazolványba kell tartani.
24.Azok a horgászok ellen; akik a Horgászrendet megszegik, fegyelmi eljárást indítunk.
Felnőttnek elvihető mennyiség:
- 5 kg egyéb hal
- 2 db nemeshal ebből az egyik lehet ragadozó
Ifinek elvihető mennyiség:
- 1 db nemes hal
- 3 kg egyéb

Közeli helyek: