Horgász közösségi hálózat
Szőke - horgásztavak

Szőke - horgásztavak

GPS:45.944108; 18.191285
Terület:15.5 ha

Jellemzés

I.számú tó:
11 hektár vízfelület, északi részén benyúló félszigettel. Partja nádas, a víz a gát felé egyre mélyülő. Maximális vízmélység: 2,5m. Kevés akadóval kiváló helyszín a nyílt vízi horgászathoz.

II.számú tó:
4,5 hektár vízfelület. Északi részén nagy nádas, amelyet csónakról lehet horgászni. A csónakbérlést a halőrrel kell egyeztetni. A kis tó déli része stégekről horgászható.
Napijegyre megengedett a süllő fogása méretkorlátozás nélkül, az amur és az afrikai harcsa is nemes halként kezelendő.
A kifogható mennyiség felnőtteknél 2 db nemes hal és 2 kg egyéb hal. Ifjúságiaknál 1 db nemes hal és 2 kg egyéb hal egységesen nappal és éjszaka is.

Szabályjegyzék

Érvényes az 1.számú (felső) és 2.számú (középső) tavakra
• A horgászat a tavak jégmentes állapotában egész évben megengedett az adott évre érvényes horgász okmányok birtokában.
• A horgászidő napkelte előtt fél órával kezdődik, és napnyugta után fél óráig tart. Befejezését kongatás (dudahang) jelzi.
• Járművel csak a kijelölt parkoló helyen szabad parkolni. Gépjármű csak a ki és bepakolás idejére tartózkodhat a tavak partján. A kerékpárral, motorkerékpárral érkezők járműveiket elhelyezhetik a horgásztanyán illetve közvetlen közelében.
• Horgászni botonként legfeljebb 2 darab horoggal szabad.
• Az Országos Horgászrend szerinti tilalmi időket be kell tartani.
• Az Országos Horgászrendtől eltérően a ponty - a táblával jelölt kíméleti területeken kívül – tilalmi időben is horgászható.
• Az Országos Horgászrendtől eltérően a kifogott süllőt méretétől függetlenül meg kell tartani a tilalmi időszakon kívül.
A horgász köteles:

• A halőrház hirdetőtábláján kifüggesztett horgászrendet, esetleges időleges módosító egyéb korlátozást megismerni és betartani.

• A mozgássérültek (mozgáskorlátozottak) számára az 1.számú tónál fenntartott 1-4-ig számozott horgászhely foglalt helynek számít, amelyet minden mozgásban nem korlátozott horgász azonnal köteles elhagyni, ha arra rászoruló érkezik. Mozgáskorlátozottnak az a személy számít, aki kísérő vagy segítség nélkül nem tudja megközelíteni a horgászhelyet.
• Merítő és haltartó szákot használni.
• A kifogott, méretkorlátozással védett halat – beleértve a süllőt is, amelynél nincs méretkorlátozás – azonnal beírni a fogási naplóba.
• A horgászhelyet úgy elhagyni, hogy utána szemét ne maradjon hátra.

Tilos:

• A gáton, a be és kifolyókon, az ívási időszakban a nádasoknál elhelyezett zászlókon túl (kíméleti terület) valamint az 1. számú tavon a gát és az 50 m-es távolságot jelző zászló között való horgászat.
• A kifogott –szákban tartott – halak nagyobbra és más halfajra való cserélése.
• A szemetes helyen való horgászat.
• Fák, bokrok irtása akár bottartó ágasként vagy száktartóként való felhasználása.
• A hangoskodás és a hangos rádiózás.
• A tó környékén ittas állapotban tartózkodni.
• Magánstég építése, csónak használata kivéve a 2. számú tavon az egyesületi csónakot a kijelölt helyen, a part és a nádas megbontása.
• Közös haltartó szák használata.
• Nagytestű kutyát a szolgálati kutya kivételével a tavakhoz levinni.
• Lakósátor, esővédő sátor kivételével.
Az éves területi jegyesekre vonatkozó kiegészítő előírások:
• A horgászat megkezdése előtt a halőrháznál kihelyezett jelentkezési lap adatait kitölteni. (Éves területi jegy száma, érkezés ideje, név olvashatóan!)
• A horgászat befejezése után a halőrnél jelentkezni, a fogást bemutatni és a jelentkezési lapot vezetni. (Fogást bejegyezni, aláírni.)

Kifogható halak

Felnőttek: Évi 36 db nemes hal (az amurt, az afrikai harcsát is beleértve). Heti 5 db nemes hal és napi 3 kg egyéb hal. A heti kifogható mennyiség nemes halból az Országos Horgászrend szerinti napi mennyiséggel azonos a halfajok megoszlása szerint is.

Ifjúságiak: Évi 20 db nemes hal (az amurt, az afrikai harcsát is beleértve). Heti 3 db nemes hal és napi 1 kg egyéb hal. A heti kifogható mennyiség nemes halból az Országos Horgászrend szerinti napi mennyiséggel azonos a halfajok megoszlása szerint is.
65 év felettiek kedvezményes jegye: Évi 20 db nemes hal (az amurt, az afrikai harcsát is beleértve) fogható a felnőtteknél felsorol feltételekkel.

Napijegyesekre vonatkozó kiegészítő előírások:

A napijegy birtokában a horgász jogosult választása szerint az 1. számú vagy a 2. számú tavon horgászni. Lehetősége van napközben horgásztavat váltani.

A napijegyes horgász köteles:

• A kifogott, méretkorlátozással védett halat – beleértve az amurt és az afrikai harcsát is – azonnal felírni a napijegy hátuljára és beírni a fogási naplóba. A horgászat befejezése után a halőrnél jelentkezni, a fogást bemutatni és a kitöltött napijegyet leadni.
• A tilalmi időket betartani.

Napijegyre kifogható halak:

Felnőttek : 2 db nemes hal (beleértve az amurt, az afrikai harcsát, a süllőt méretkorlátozás nélkül), szürkeharcsából 1 db fogható, és 2 kg egyéb hal.

Ifjúságiak: 1 db nemes hal (beleértve az amurt, az afrikai harcsát, a süllőt méretkorlátozás nélkül), szürkeharcsa kivételével, és 2 kg egyéb hal.

Éjszakai horgászat:

Minden évben március 1-től egész évben naponta folyamatosan éjszakai horgászatot engedélyezünk.

Napijegyesek esetében kezdete napnyugta, befejezése napkelte. A horgászat szabályai azonosak a nappali horgászat szabályaival azzal a kötelezettséggel, hogy a horgászhelyet állandó jelleggel ki kell világítani. Nem elegendő az esetenkénti, időszakos kivilágítás.

A napijegyek árai általában azonosak a nappali horgászatra megállapított árakkal. A mindenkori árakat a Küldöttgyűlés illetve annak megbízásából a vezetőség állapítja meg.

A kifogható halak mennyisége a nappali horgászatnál engedélyezettel azonos.

Éves jegyeseinknek megengedjük – napijegy váltása nélkül - éves jegy birtokában az éjszakai horgászatot az alábbi feltételekkel.

A horgász jogosult az éjszakai horgászatra engedélyezett időszakban, naponta 24 óráig az éves területi jegy terhére horgászni. Jogosult továbbá a horgászat folytatására a következő nap 0 órától további 24 óráig az éjszakai horgászatra engedélyezett időszakban.

Feltételek és szabályok éves területi jegyeseknek:

• A horgász köteles a horgászatot átmenetileg szüneteltetni napváltáskor 24 óráig kiírni a horgásztanyán az aznapi horgászat eredményét és beírni a következő napi horgászat folytatását 0 órától.
• A horgászhely állandó jellegű kivilágítása kötelező, úgy mint a napijegyesek esetén részleteztük.
• Aki 24 óráig nem írta ki magát, már nem folytathatja tovább az éjszakai horgászatot. Jelentős késés esetén fegyelmi eljárást kezdeményezünk az éves jegy egyidejű bevonásával. A horgászatot olyan időpontban kell szüneteltetni –további horgászati szándék esetén – amikor a kiírás 24 óráig megtörténhet.
• Az éjszakai horgászat alkalmából kifogott halak beleszámítanak az éves kifogható mennyiségbe és a heti kifogható mennyiségbe is.

A heti kifogható mennyiség napijegy váltásával túlléphető az Országos Horgászrendben meghatározott fajta szerinti mennyiségi korlátozás betartásával.

A vendég és tiszteletjegyesek az éves és napijegyesekre vonatkozó szabályok szerint kötelesek eljárni attól függően, hogy éves vagy napijeggyel rendelkeznek.

Az egyesületek nevére szóló „Fehér jegyet” elfogadjuk a horgászokmányok és a tisztségviselői igazolvány egyidejű bemutatásával. A tisztségviselők az elnök, alelnök, titkár és a gazdasági vezető. Elfogadjuk a MOHOSZ és a megyei Szövetségek képviselői által bemutatott „Fehér jegyet” horgászokmányokkal rendelkező személyektől nyilvántartásba vétel mellett. Az előbbi okmányokkal rendelkezők az éves jegyeseinknek engedélyezettek szerint horgászhatnak.

Gyerekjegyesek - akik az Egyesületünknél váltottak engedélyt – horgászhatnak és 1kg egyéb halat foghatnak.

Haltelepítések alkalmából lezárhatunk horgászhelyeket és néhány napig tartó horgászati tilalmat is elrendelhetünk. Horgászversenyeink alkalmából, más horgász egyesületek által rendezett versenyek esetén a horgászat korlátozását hirdető táblánkon közzé tesszük. Bármely okból bekövetkező – hosszabb időtartamú – horgászati tilalmat a sajtó útján közzé tesszük. A fontosabb időleges tiltások a horgászversenyek és a környezetvédelmi nap (március utolsó szombatja). A fenti napokon általában 12 óráig szünetel a horgászat. Azok az éves jegyeseink, akik a környezetvédelmi munkákban nem vesznek részt, csak napijegyre horgászhatnak azon a napon.

A fenti előírások megsértése a tavainkról való eltiltást illetve kitiltást vonja maga után.

Közeli helyek: