Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Zuid-Willemsvaart

Zuid-Willemsvaart

  • GPS: 51.160944; 5.68025
  • Vergunning: Vlaamse Vergunning
  • Vissoorten: snoek, aal, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, pos, snoekbaars, ruisvoorn, zeelt, kopvoorn, winde, Kesslers grondel, marmergrondel, roofblei, zonnebaars en zwartbekgrondel

Op basis van aantallen wordt het visbestand voor een groot deel gevormd door baars (34%) en blankvoorn (24%). Visbestandopname 2018:

Bij de visstandbemonstering in de Zuid Willemsvaart zijn in totaal 19 vissoorten aangetroffen: snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, pos, snoekbaars, ruisvoorn, zeelt, kopvoorn, sneep, winde, Kesslers grondel, marmergrondel, roofblei, zonnebaars en zwartbekgrondel, snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, pos, snoekbaars, ruisvoorn en zeelt, Kopvoorn, sneep, winde, Kesslers grondel, marmergrondel, zwartbekgrondel, roofblei en zonnebaars.

De omvang van het visbestand in de Zuid Willemsvaart is geschat op 29,2 kg/ha, hetgeen een gering bestand is. De visbiomassa wordt grotendeels gevormd door de algemeen voorkomende eurytope soorten blankvoorn (40%), baars (19%) en zwartbekgrondel (12%). Andere vissoorten die een relevant aandeel in de totale biomassa hebben, zijn snoekbaars (8%), aal (7%), snoek (5%) en Europese meerval (4%). Van de rest van de soorten is het aandeel gering