Polonia
Type

Jezioro Smolno

Più informazioni

Informacje dotyczące Jeziora Smolno:
– lokalizacja:
Jezioro położone na terenie województwa zachodnio-pomorskiego, w gminie Wałcz, na Równinie Wałeckiej pomiędzy Szwecją a Zdbicami, na szerokości geograficznej 53º20’45.15”N, długości geogr. 16º30’33.70”E i na wysokości 111,6 m n.p.m. Znajduje się w dorzeczu rzeki Zdbica poprzez, którą łączy się z jeziorem Zdbice.
– orientacyjne dane zbiornika:
Pojemność zbiornika: – ok. 750 tys. m3
Powierzchnia jeziora – ok. 17,0 ha
Maksymalna głębokość -11 m
Średnia głębokość – 4,9 m
Jezioro Smolne to zbiornik rynnowo- wytopiskowy, o średnio rozwiniętej linii brzegowej. Jezioro ma kształt nerkowaty, podłużny o przebiegu południkowym. Od strony zachodniej stromy brzeg – skarpy porośnięte lasem , od strony południowej – teren podmokło – bagienny. Od strony północnej połączone nikłym ciekiem wodnym (tzw. Przesmyk Śmierci) z jeziorem Zdbiczno. Jezioro Smolne jest jeziorem szczytowym i dopływami są wyłącznie niewielkie cieki śródleśne, w większej części o okresowym zasilaniu jeziora w czasie obfitych opadów.

Jezioro Smolno
Jezioro Smolno
Jezioro Smolno
Jezioro Smolno
Jezioro Smolno
Jezioro Smolno
Aspetta pescatore,
se desideri un accesso illimitato, devi effettuare l'accesso.
Hidden waters