Urke Camping

Urke Camping

Velkommen til Urke Camping som vart gjenopnet sommaren 2014. Campingen som vart starta på 1960 talet har dei siste åra vore nedlagd. No har eigaren av campingplassen stilt området til disposisjon for bygda. Alle hyttene er renovert på dugnad av bygdefolket for å bevare butikken i bygda, som også står for administrasjonen. Vi har 8 hytter som har fra 2 til 5 sengplassar kvar.
Det vil også være moglegheit for teltplassar og campingvognar/bobilar
Campingplassen har sanitæranlegg med dusj og WC, samt ei «kjøkkenhytte» som kan nyttast av alle.

Urkebygda ligg solvendt på nordsida av Norangsfjorden, ei 6 km lang sidegrein i austleg retning av Hjørundfjorden.  I austenden av Norangsfjorden ligg Øye og Norangsdalen. Fjorden går som ein gigantisk canyon inn gjennom fjellområdet som vert omtalt som Sunnmørsalpane. Fjorden er jamt over 400 m djup og på begge sider av fjorden stig dei alpine fjelltoppane opp – til om lag 1.600 moh. Ved Norangsfjorden ligg velkjende Slogen (1564 moh) og Saksa. Hyttene har fått navn etter dei kjende fjelltoppana i fjorden.

Campingplassen ligg mitdt i hjertet av Urke ved sida av elva som renner gjennom bygda. Campingen vert dreven av Urke Landhandel som berre ligg nokre få meter ifrå, på andre sida av elva. Her er det utsal av dagligvarer, medisin, bensin og diesel, tipping, post og øl.

Steder i nærheten: