Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel

Черни Лом

43.55182; 25.944751 / 43.578593; 25.95818

Черни Лом е река в Северна България, област Търговище – общини Търговище, Попово и Опака и област Русе – общини Две могили и Иваново, лява съставяща на река Русенски Лом. Дължината ѝ е 130 km, която ѝ отрежда 19-о място сред реките на България.