Wędkarska sieć społecznościowa
Łowisko komercyjne Bąków "U Babci"

Łowisko komercyjne Bąków "U Babci"

REGULAMIN ŁOWISKA

1. Łowiskiem zarządza gospodarz, u którego należy obowiązkowo zgłosić każde wejście i wyjście.
2. Gospodarz łowiska ma prawo do :
• żądania okazania dokumentów tożsamości od osób obecnych na łowisku,
• kontroli pojazdów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż złowione ryby nie zostały zgłoszone do zważenia,
• wypraszania z terenu łowiska w przypadku kradzieży, głośnego lub wulgarnego zachowania, śmiecenia czy dewastacji.
3. Opłatę za łowienie należy uiścić obowiązkowo przed wejściem na łowisko wg ustalonego cennika.
4. Łowienie ryb jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
5. Zajmowanie stanowiska do wędkowania i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać osobom już wędkującym.
6. Ryby złowione i przeznaczone do zakupu należy przechowywać w siatce otrzymanej od gospodarza łowiska oraz okazać obsłudze przed zakończeniem połowu w celu zważenia i zapłaty wg obowiązującego cennika.
7. Ryby, których nie kupuje się należy natychmiast wypuścić do wody.
8. Na stawie z największymi okazami obowiązuje używanie haczyków bezzadziorowych, dużych podbieraków, mat karpiowych oraz środków do dezynfekcji.
9. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęty łódkami.
10. Ograniczmy nęcenie ryb do 1 kg ( zakaz nęcenia suchym ziarnem).
11. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie przebywają na terenie łowiska wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
12. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
13. Prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności wokół linii brzegowej stawu, jak również na pomostach.
14. Prosimy utrzymywać porządek, śmieci wyrzucamy do stojących koszy na terenie łowiska, osoby palące zobowiązane są do wyrzucania ugaszonych niedopałków papierosów do koszy.
15. Osoby wkraczające na teren łowiska w miejscu innym niż dozwolone oraz osoby nie uiszczające opłaty za wstęp i za złowione ryby, uważane są za kłusowników. Względem nich będą stosowane odpowiednie konsekwencje karne.


Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje usunięcie z łowiska bez zwrotu kosztów, a także odmówienie wstępu w przyszłości.

Miejsca w pobliżu: