Wędkarska sieć społecznościowa
Miechowice nr 827

Miechowice nr 827

Łowisko Licencyjne Miechowice 827

Regulamin amatorskiego połowu ryb wędką na łowisku specjalnym „Osiedle Miechowice”
nr 827
I Opis łowiska
1. Łowisko specjalne – licencyjne staw „Osiedle Miechowice” typu mieszanego położone jest
w dzielnicy mieszkaniowej na Osiedlu Miechowice przy ul. Ks. Frenzla.
2. Gospodarzem łowiska jest sekcja wędkarska „Os. Miechowice” przy kole PZW nr 3 Bytom.
II Zasady wydawania zezwoleń
1. Zezwolenia można nabyć w siedzibie sekcji wędkarskiej „Osiedle Miechowice” w Bytomiu
przy ul. Ks. Frenzla w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00.
2. Ilość wydawanych zezwoleń (max 20 ze względu na ilość stanowisk i miejsc dostępnych do
wędkowania oraz niski stan wody) i cenę na dany rok ustala zarząd koła na wniosek sekcji
wędkarskiej „Os. Miechowice”.
3. Wysokość opłat za zezwolenie roczne wynosi 100 zł.
4. Każdy wykupujący zezwolenie na wędkowanie zobowiązany jest do odpracowania w danym
roku 10 godzin na rzecz łowiska lub uiszczenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 10 zł za
każdą nie odpracowaną godzinę.
5. Do czasu wykonania prac należy uiścić zwrotną kaucję w wysokości 100,00 zł. 

GPS 50.36245; 18.840985

 

Płatność

http://pzw.silverpredict.pl/24-oplaty-okresowe-na-amatorski-polow-ryb-dla-wedkarzy-niezrzeszonych-w-pzw

 

Regulamin połowu ryb

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/cms/szablony/2627/pliki/uchwala_nr452020_zo_w_sprawie_ustanowienia_szczegolowych_i_ogolnych_warunkow_uprawiania_amatorskiego_polowu_ryb_na_wodach_ogolnodostepnych_od_2021_r.pdf

Miejsca w pobliżu: