Wędkarska sieć społecznościowa

Struga Wąbrzeska (Wawrzonka)

Od źródeł w pobliżu miejscowości Jarantowice do ujścia do rzeki Drwęcy wraz z dopływami z wyłączeniem jezior przez które przepływa. Obręb ochronny Nr 2 na rzece Drwęcy: obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na odcinku 1 km w miejscowości Lisewo-Młyn, ograniczony dwoma odpływami ze zbiornika Handlowy Młyn wraz z tymi odpływami (Struga Wąbrzeska) od ich wypływu ze zbiornika. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

GPS 53.125228; 19.103996

 

Płatność

https://rejestr.pzw.torun.pl/

 

Regulamin połowu ryb

http://www.pzw.torun.pl/zasady-i-skladki/zasady-wedkowania/

Miejsca w pobliżu: