Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Halásztelki holtág

Halásztelki holtág

GPS:46.923538; 20.575905
Horgászegyesület:

HALÁSZTELKI Üdülő Horgászegyesület

Engedély ára:https://www.khesz.hu/teruleti-jegyek/altalanos-khesz/
Terület:18 ha

Jellemzés

A Mezőtúri Horgász Egyesületet 60 évvel ezelőtt, 1948-ban alapították, abban az időben amikor még a természetes vizek őshonos halállománya gazdag volt, a civilizációs ártalmak még alig érzékelhető hatást gyakoroltak a vizeinkre. Az akkori horgászok ha kimentek a vizekre azt mondták, hogy “megyünk halért” mert annyira biztos volt a fogás.

 

Az aranykor időleges volt, mert a felgyorsult iparosodás, a kemikáliák mértéktelen alkalmazása a mezőgazdaságban és a háztartásokban, a kommunális szennyvizek mennyiségének növekedése rohamosan rontotta a természetes vizeink tisztaságát. A szennyezések együttes hatása a meglévő halállományt is folyamatosan tizedelte. Ezek hatására alakult ki a mai helyzet.

Mezőtúron évtizedeken keresztül két egyesület működött, a Városi Sport Horgász és a Vasutas Horgász Egyesület. Taglétszámuk megközelítette az 1800 főt. Az állapotok romlásával a létszámuk fokozatosan csökkent.

A Hármas-Körös és Holtágai a Gyomai Halászati Szövetkezet kezelésében voltak. Így előtérbe helyeződött a holtágak halászati irányú hasznositása, ami a busa fajok dominanciáját hozta az őshonos fajok rovására. Így a horgászat feltételei tovább romlottak. Az egy főre eső fogási átlag 9-12 kg körül mozgott, amiből a nemes halak részaránya 3 kg volt.

 

A változás 2001-ben következett be, amikor a két egyesület egybeolvadt és a város önkormányzata megkapta a holtágak tulajdonjogát. Az önkormányzat az egyesülettel közösen kártalanította a halászati szövetkezetet majd 2005-től a Túrtő és vizrendszerének halászati jogát az egyesület gyakorolja.

Ettől kezdve, az egyesület eredményes gazdálkodásának következtében látványos növekedés kezdődött mind a taglétszámot, mind a vendéghorgászok számát, mind pedig a fogási eredményeket illetően.

A három holtágból álló, mintegy 140 ha-os vízterület méltán érdemelte ki Mezőtúr leglátogatottabb turisztikai “látványosságát”. Erről gondoskodnak az évenként egyre növekvő fogási eredmények, a rekordlistás halak és az egyre kulturáltabb körülmények.

Szabályjegyzék

VÍZPARTRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1. Gépjárművel csak a kialakított közlejárókon és utakon szabad közlekedni.

2. A vízi és vízparti növényzet irtása TILOS!

3. A parttal határos magán- és egyéb tulajdonokban okozott kárért az engedélyes felel.

4. A holtágakon csak elektromos csónakmotor használható.

5. Szemetes környezetben való horgászat TILOS!

6. Szemetet csak a kijelölt szemétlerakó helyeken szabad hátrahagyni!

7. Haltisztítási hulladékot hátrahagyni TILOS!

8. Stég kialakítása csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével lehetséges.

9. Földstég létrehozása és a vízpart rongálása TILOS!

10. Éjszakai horgászat esetén a horgász köteles a horgászhelyet kivilágítani. Ez vonatkozik a csónakból való horgászatra is!

11. Csónak karót, bóját a vízben hátrahagyni TILOS!

12. A csónakmotorral okozott kárért az engedélyes felel! Amennyiben az érintett felek nem tudnak megegyezni, úgy a Mezőtúri HE Fegyelmi Bizottsága hozza meg a megfelelő döntést.

13. November 1.-től Március 30.-ig éjszaka csónakból horgászni és csónakkal a vízen közlekedni TILOS!

14. Foglalt hely nincs, kivéve az érvényes stégengedéllyel rendelkezők.

A helyi Horgászrend megsértése a területi engedély bevonásával jár!

Az 1997. évi halászatról és horgászatról szóló XLI. Törvény, és annak tárgyában kiadott 78/1997.(XI.4.) FM-rendelet, az országos Horgászrend, valamint a Mezőtúri Horgász Egyesület előírásainak betartása kötelező.

A horgászatról szóló törvényes rendelkezések, valamint a szabályok be nem tartása, vagy az engedéllyel való visszaélés a törvény szabta büntetésen felül az engedély bevonásával jár!

Az ellenőrzés során kép és hangfelvételt készítünk, amiket szabálysértés során bizonyítékként használunk fel!

A TERÜLETI ENGEDÉLY ÉRVÉNYES MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MEZŐTÚRI HORGÁSZ EGYESÜLET VÍZTERÜLETEIRE.

- Harcsás-holtág a XXI. számú összekötő csatornával

- Túrtő-holtág a XIV. számú összekötő csatornával

- Halásztelki holtág

- Ligeti-tó Mezőtúr


A területi engedély az állami horgászjeggyel, a horgászigazolvánnyal és a személyi igazolvánnyal együtt jogosít horgászatra!

A területi engedélyt másra átruházni TILOS! Elveszett engedélyt nem pótolunk!


Az Országos Horgászrendtől eltérő helyi szabályok


1. A ponty legkisebb kifogható mérete 35 cm.

2. Az amur legkisebb kifogható mérete 50 cm.

3. A kifogott nemes halat a horgász köteles haladéktalanul a fogási naplóba beírni.

4. A területi engedély 40 db ponty, csuka, süllő vagy balin megtartására jogosit, utána a területi engedély újraváltása kötelező!

5. Egyéb halból összesen 10 kg tartható meg.

6. A kifogott törpeharcsák visszahelyezése TILOS! Azokat köteles a horgász megtartani.
Compó, aranykárász és kősüllő megtartása TILOS!

7. A kifogott halat szárazon vagy vízben kínozni, azt lassú fulladásnak kitenni, a halat kopoltyújánál átfűzve kipányvázni TILOS!

8. Külső akasztással fogott halat megtartani TILOS!

9. Behordás engedélyezett. A bojlis horgásznak, pontyzsákkal és szájfertőtlenítővel kell rendelkeznie, ezeket rendeltetésszerűen kell tudnia használni, továbbá a kifogott halat a mérlegelés után kíméletesen köteles visszahelyezni .