Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Ботево

Ботево

Язовир Ботево се намира на 35 км северно от град Варна. Зарибен е с шаран, амур, толстолоб и други видове риба. Към момента активно се зарибява, за да отговори на нуждите на модерният шаранджия.