Dunaj č. 3

Dunaj č. 3

  • Organizácia: Rada SRZ Žilina
  • Kraj: Trnava, Bratislava
  • Okres: Dunajská Streda, Bratislava-vidiek

Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu - CHRO . Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň - rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana). Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove (revír nie je hraničná voda). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zvýšená minimálna maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 60/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10, jeseter malý 60/80, pleskáč vysoký 40/x.

Celoročný lov, lov kapra povolený celoročne.

Celozväzová voda - Rada SRZ Žilina

Rada SRZ Žilina

Predaj povolení / Povolenia na rybolov

Blízko sa nachádza: