Ilavka

Ilavka

  • Organizácia: MsO SRZ Dubnica nad Váhom
  • Kraj: Trenčín
  • Okres: Ilava

Potok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.

Všeobecný zákaz lovu rýb od 1.10 do 15.4

Pstruhové vody mieste - MsO SRZ Dubnica n/V

MsO SRZ Dubnica nad Váhom

Kontakty

BROKEŠ Miroslavpredseda
Telefón: +421 905 644 319
E-mail: predseda@srzmsodubnica.sk
Ondrej Gavendatajomník
Telefón: +421 911 233 136
E-mail: tajomnik@srzmsodubnica.sk
BUKOVSKý Peterrybársky hospodár
Telefón: +421 905 822 842
E-mail: hospodar@srzmsodubnica.sk

Blízko sa nachádza: