Lehotský potok (DK)

  • Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín
  • Kraj: Žilina
  • Okres: Dolný Kubín

Čiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne - Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňova Lehota.

Všeobecný zákaz lovu rýb od 1.10 do 15.4

Pstruhové vody mieste - MO SRZ Dolný Kubín

MO SRZ Dolný Kubín

Kontakty

OŠŤADNICKÝ Anton, Mgr.predseda
Telefón: +421 911 154 254
E-mail: aostadnicky@azet.sk
KAZIMÍR Juraj, Ing.tajomník
Telefón: +421 950 651 797
E-mail: tajomnikmosrzdk@gmail.com
FERJANČÍK Tiborrybársky hospodár
Telefón: +421 904 288 083
E-mail: mosrzkubin@gmail.com

Blízko sa nachádza: