Poprad č. 2b

  • Organizácia: MO SRZ Orlov
  • Kraj: Prešov
  • Okres: Stará Ľubovňa

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom po cestný most pri obci Plaveč.

Celoročný lov, lov kapra povolený celoročne.

Celozväzová voda - MO SRZ Orlov

MO SRZ Orlov

  • Adresa: Orlov 119, 065 43 Orlov
  • Korešpondenčná adresa: Pavol Fuchs, Na rovni 321/32, 065 41 Ľubotín
  • Web: http://www.mosrzorlov.sk

Kontakty

POLÁK Ladislav, PaedDr.predseda
Telefón: +421 905 712 161
E-mail: polak.laco@gmail.com
PLASKOŇ Róberttajomník
Telefón: +421 907 943 450
E-mail: riaplast@riaplast.sk
ŠVEC Pavelrybársky hospodár
Telefón: +421 918 664 296
E-mail: pavolsvec27@gmail.com

Blízko sa nachádza: