Váh č.14

Váh č.14

  • Organizácia: MsO SRZ Žilina
  • Kraj: Žilina
  • Okres: Žilina

Čiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ústím Varínky po prvý železničný most Strečno-Vrútky. Úsek 100 m nad ústím Varínky na pravej strane a kolmo naň až po hranicu VD Žilina na oboch stranách po prúde rieky predstavuje CHRO - celoročný zákaz lovu rýb. Úsek je označený tabuľami po oboch stranách.

Celoročný lov, lov kapra povolený celoročne.

Celozväzová voda - MsO SRZ Žilina

MsO SRZ Žilina

Kontakty

STAŠKO Juraj, Ing.predseda
Telefón: +421 905 605 031
E-mail: predseda@srzmsozilina.sk
GALLY Ivan, Ing.tajomník
Telefón: +421 908 709 507
E-mail: tajomnik@srzmsozilina.sk
TABÁK Jurajrybársky hospodár
E-mail: juraj.tabak87@gmail.com

Blízko sa nachádza: